Dostop do optičnega omrežja ni v pristojnosti Občine

0
4201

V zadnje času so se pojavila vprašanja, kdo je odgovoren za izgradnjo optičnega omrežja? Dostop do optičnega omrežja je v pristojnosti ponudnikov tovrstnih storitev (Telekom, T2, …) in ne spada v obvezno gospodarsko-javno službo občine. O omenjeni tematiki smo povprašali Primoža Dežmana, ki je na Občini Lukovica zadolžen za gospodarske-javne službe.

Foto: Rafolče so že opremljene z infrastrukturo za dostop do optičnega omrežja

V naši občini je podjetje Telekom Slovenije že opremilo določena območja z infrastrukturo za vzpostavitev optičnega omrežja. To so Rafolče, Zlato Polje, delno Šentvd pri Lukovici, Imovica, … Kabelska kanalizacija je delno pripravljena na območju Prevoj, Kompolj, Krašnje, Spodnjih Lok, … Dela izvaja Telekom Slovenije po dogovoru z Občino (na območjih, kjer slednja izvaja investicije kot so kanalizacija in vodovodi) in ostalimi lastniki zemljišč.

Interes za izgradnjo optičnega omrežja morajo izkazati vsi krajani

»Trenutno je v Krašnji v gasilskem domu je v pripravi prostor, kjer Telekom načrtuje gradnjo nove centrale optičnega omrežja. Iz te pozicije bo tako z optičnim omrežjem oskrboval Krašnjo, Spodnje Loke, Koreno, predvidena pa je tudi oskrba Trnjave in vseh ostalih geografskih naselij, ki sodijo k temu območju. V dogovoru s Telekomom Slovenije je tudi dograditev kabelske kanalizacije na relaciji Kompolje – Trnjava. Možnost priključitve na optično omrežje v naselju Trnjava bi bila mogoča ob izvedenem dogovoru in po izgradnji optične centrale v Krašnji, kar bi se lahko predvidoma zgodilo že v prihodnjem letu. Dogovarjamo se tudi, da bi v sklopu izgradnje kanalizacije Spodnje Prapreče in obnove vodovoda Telekom Slovenije tudi tam izgradi kanalizacijo optičnega omrežja,« pojasnjuje Dežman.

Razvoj tehničnega omrežja je prišel do te mere, da je možnost izgradnje optičnega omrežja tudi preko obstoječih nadzemnih daljnovodov. Ravno zaradi tega Telekom Slovenije predvideva izgradnjo optične povezave za naselje Koreno po obstoječem nadzemnem telefonskem omrežju. V nadaljevanju naj bi se počasi pokrila z optičnim omrežjem tudi ostala naselja v občini glede na načrte in Telekomova razpoložljiva sredstva.

Sogovornik ob tem še dodaja: »Bistvenega pomena je interes vseh krajanov, da izkažejo zanimanje za priključitev na optično omrežje kar zagotovo pripomore k večji angažiranosti tudi ponudnikov telekomunikacijskih storitev.«

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo