9. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3609
Vir: Občina Domžale; 17.oktober 2015

V četrtek, 15. oktobra 2015, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 9. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 8. seje z dne, 17. septembra 2015, ter naslednji dnevni red:
Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« – druga obravnava
Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava
Vprašanja, pobude in predlogi

1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« v drugi obravnavi.

2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale v prvi obravnavi.

3. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Marija Pukl /DeSUS/, Joško Korošec /LTD/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Anže Korošec /LTD/, Uroš Breznik /SD/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Alenka Olroyd /Lista Reza/, Lidija Ambrož Marčun /SMC/in Matej Oražem /Lista Reza/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo