Simbolični preizkus kvalitete zdrave pitne vode

0
2674
Vir: Občina Domžale; 22.oktober 2015

Župani Občin, Domžale Toni Dragar, Mengeš Franc Jerič in Trzin Peter Ložar so opravili simbolični preizkus kvalitete zdrave pitne vode. S tem je končana rekonstrukcija primarnih povezav ter aktiviranje Č5 in dolomitne vrtine na Domžalsko-Mengeškem polju.

Z vključitvijo novih vodnih virov in izvedbo povezav z obstoječim vodovodnim omrežjem je tako omogočena celovita oskrba s pitno vodo na območju občin Domžale, Mengeš in Trzin iz dveh neodvisnih vodnih virov, to je iz prodnega in dolomitnega vodonosnika.

Oglasno sporočilo