Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Prazna garažna hiša

0
5236
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE; 24.oktober 2015

Poleti, natančneje 10. avgusta 2015, je bil začetek obratovanja Garažne hiše center Domžale P+R, uradna otvoritev pa mesec dni kasneje, se pravi 10. septembra. Osnovni namen izgradnje je bil v razbremenitvi prometa oziroma v povečanju števila parkirnih mest v Domžalah.

Če pogledamo malo kakšni so bili načrti za zasedenost Garažne hiše. Skupna kapaciteta, skupaj z mesti za invalide je 228 parkirišč. V letu 2015 naj bi garažno hišo dnevno uporabljalo 106 voznikov. Po podatkih občinske uprave je bil povprečen septembrski obisk malo manj kot 16 vozil na dan. Seveda je potrebno upoštevati, da je to začetek. Prepričan sem, da se bo zasedenost počasi izboljševala.
A da bomo dosegli premike in izboljšavo na področju zapolnjevanja kapacitete parkirnih mest v Garažni hiši, bo treba nekje začeti. Prvič – Občina mora obvezno skleniti dogovor s Slovenskimi železnicami, kar bi povečalo interes tranzitnih potnikov, katerim naj bi bila garaža sploh namenjena. In drugič, moramo se dodatno potruditi in izboljšati reklamo Garažne hiše, da bodo prebivalci sploh vedeli, da jo imamo in jo lahko koristijo.
Nikjer pa nisem zasledil resnih načrtov o tem, da bi se uredilo glavno prometno vozlišče v Domžalah, ki bi vključevalo še glavno avtobusno postajo in Železniško postajo. Jasno je, da je zato potrebno kar nekaj dogovarjanja, ki morda ne bodo dali rezultatov čez noč, pa vendar dajmo se enkrat odločiti, kaj bi radi, kaj je smotrno in predvsem kaj potrebujejo občanke in občani naše občine.

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Oglasno sporočilo