Domžalski poklicni gasilci se selijo izpod okrilja podjetja Helios pod okrilje občine

0
5351
Vir: Dnevnik.si, Anita Vošnjak 27.november 2015

Z novim javnim zavodom Center za zaščito in reševanje Domžale se bodo do julija naslednje leto domžalski poklicni gasilci preselili izpod okrilja podjetja Helios pod okrilje občine Domžale. Z novim javnim zavodom bo v Domžalah še naprej zagotovljena 24-urna interventna pripravljenost za posredovanje ob požarih ter drugih vrstah nesreč. (Foto: Luka Cjuha)

Domžalski občinski svetniki so s podporo ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale nedavno dokončno razrešili večletno dilemo, kako ohraniti poklicno gasilsko službo na območju občin Domžale, Trzin, Lukovica in Moravče, ki opravi več kot 300 intervencij na leto. Z novim centrom, ki naj bi začel na istem naslovu v Količevem delovati julija naslednje leto, bodo namreč poklicne gasilce preselili iz podjetja Helios pod okrilje občine.

V Heliosu si gasilcev niso več želeli
Center požarne varnosti Domžale je več kot dvajset let deloval v sklopu podjetja Helios in opravljal gasilsko službo oziroma požarno stražo ter druge reševalne naloge tudi za sosednje občine, državo in podjetja. Zamisel za selitev se je porodila že kmalu po spremembi lastništva družbe Helios, ko so novi lastniki jasno pokazali, da ne potrebujejo in si v svojem okrilju tudi ne želijo več poklicnih gasilcev, kot jim to veleva pravilnik o zagotavljanju varnosti v podjetju. Na občini so se seveda zavedali, da bi se z izgubo poklicne enote močno zmanjšala varnost, in zato poklicno enoto dodatno sofinancirali. Hkrati so preigravali različne možnosti, kako naprej, in se odločili za ustanovitev samostojnega javnega zavoda, ki bo ohranil vso njihovo dosedanjo dejavnost. Župan Toni Dragar pa je še dejal: » Z javnim zavodom javna služba ne bo več odvisna od poslovnih odločitev gospodarske družbe.«

Rešujejo tudi na cestah
Center požarne varnosti Domžale poleg rednih del v podjetju Helios in skrbi za požarno varnost v okviru javne gasilske službe v občinah Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica skrbi tudi za reševanje na cestah. Po pogodbi z ministrstvom za obrambo posreduje tudi ob prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi na območju omenjenih občin; v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje pa tudi na avtocestnem odseku Blagovica–Vransko. Skrbijo tudi za požarno varnost v podjetjih Helios TBLUS – obrat Color, Kartonu Količevo in podjetju Lek Mengeš.

»V javnem zavodu naj bi bilo zaposlenih 37 gasilcev, enako kot doslej. V proračunu za leto 2016 je občina zagotovila 590.000 evrov za zagonske stroške, prostor in opremo ter polletno delovanje zavoda,« je še povedal župan Dragar in dodal, da ga nameravajo v naslednjem srednjeročnem obdobju nadgraditi v sodoben zaščitno-reševalni in logistični center. V sklopu tega bodo organizirali tudi delovanje Gasilske zveze Domžale, civilne zaščite, nujne medicinske pomoči ter tehnično-reševalnih in drugih enot v sklopu prostovoljnih društev občine. Strošek rednega letnega poslovanja naj bi bil podoben kot v sedanjem centru požarne varnosti.

Vir: Dnevnik.si, Anita Vošnjak

Oglasno sporočilo