Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Ob letu osorej

0
3128
Vir: Domžalsko-kamniške NOV!CE 19.december 2015

Ob koncu leta je prav, da pogledamo kaj je v letošnjem letu zaznamovalo glavne dogodke v političnem in družbenem življenju naše občine. Vedeti je potrebno, da je bilo to prvo leto delovanja novega sklica občinskega sveta in prvo leto županovega tretjega mandata. Po politični teoriji naj bi bilo ravno prvo in drugo leto najplodovitejše leto vsakega mandata, saj veste, potem so volitve in potrebno se je pripraviti.

Kateri je letos največji projekt koalicije, ki jo sestavljajo LTD in SMC? Izpostavil bi tri projekte, ki so se v iztekajočem letu dokončali in so po svoje indikativni za način vodenja in razvoja občine.
Na prvo mesto bi postavil sprejetje OPN (Občinskega prostorskega načrta). Pripravljal se je dolga leta in na koncu ni izpolnil pričakovanj. Praktično še na seji občinskega sveta so ga popravljali in dodelovali pa še nismo mogli skriti dejstva, da je bil narejen hitro, površno, neambiciozno in predvsem zato, ker je bilo to pač zahtevano s strani države.
Sledi seveda garažna hiša. Dejstvo je, da jo imamo in da (za občino) ni bila predraga, glede na pridobljena evropska sredstva. In to je v tem trenutku edina svetla točka. Kdor se je sprehodil mimo, je hitro ugotovil, da je prazna. Da notri praktično ni avtomobilov. Pa recimo, da je za vsako novo stvar potreben čas, da se nanjo navadimo. Iskreno upam, da bo v prihodnosti le našla prostor v navadah naših občanov.
Na tretje mesto bi postavil zagotavljanje požarne varnosti v naši občini. Prvi dogodek je podpora občinskega sveta ustanovitvi Centra za zaščito in reševanje Domžale. Gre za prenos dejavnosti iz podjetja Helios na Občino Domžale. Vsi si želimo, da bo ta prenos šel brez zapletov in da bo visoka varnost občanov še naprej zagotovljena, pa tudi, da bo gasilski dom v Dobu končno lahko služil namenu.
V prihajajočem letu, se bojim, da kakšnih novih večjih podvigov ne bo. Vsaj jaz jih, glede na aktualno dogajanje, v tem trenutku ne vidim. Zamudili smo zgodbe kot so Univerzale in Kovinar, ki so imele potencial, tako na področju družabnega, kulturnega in tudi gospodarskega življenja v Domžalah. Ostale pa bodo zgodbe, kot so popravilo cest, komunalnega omrežja, kakšna energetska obnova zgradbe in seveda zadovoljstvo, da smo uspešni.
Na koncu bi vsem občankam in občanom zaželel lepe božične in novoletne praznike z upanjem, da bo naslednje leto, leto miru, solidarnosti in predvsem sreče.
Naši občini pa, da se bo razvijala v kraj, kjer bo prijetno živeti in kjer bo vsak posameznik našel prostor za uresničevanje svojih ambicij, želja in upov. Srečno 2016!

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Oglasno sporočilo