Nagovor nove direktorice Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Božene Peterlin

0
4461


Spoštovane občanke, spoštovani občani,

na začetku mi dovolite, da vam zaželim zdravo in predvsem uspešno leto 2016.

Vsak vstop v novo leto nam vedno predstavlja nek nov začetek, ob katerem si zadamo nove cilje in poti. Zame osebno letošnje leto predstavlja novo, zanimivo pot, na kateri si v sodelovanju s svojo ekipo sodelavcev zastavljamo predvsem cilje, ki bodo v prvi vrsti doprinesli vam, občanom, prijetno, zdravo in zabavno bivanje v Kamniku.

Turistična dejavnost postaja pomemben vir nacionalnega dohodka. Turizem v Kamniku si želim dvigniti na nivo, ki bi s svojim razvojem pripomogel h generiranju novih delovnih mest in vzporedno s tem tudi k dvigu kakovosti bivanja v občini Kamnik.

Kamnik ponuja bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, etnološka izročila, izjemne naravne danosti, ki omogočajo turistu pestre možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Hkrati pa mesto Kamnik predstavlja z vsemi svojimi danostmi pomembno izletniško točko za preživljanje prostega časa tudi za izletnike oziroma dnevne obiskovalce. Z raznolikimi turističnimi in športnimi dejavnostmi pa se ta trend lahko še bistveno poveča.

Za uspešno delovanje turizma v občini Kamnik je ključnega pomena, da se vzpostavi pogoje medsebojnega povezovanja med turističnimi ponudniki in njihovega povezovanja z ostalimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti destinacije. Povezovanje nam bo zagotovilo oblikovanje konkurenčne in kakovostne turistične storitve. Pomembno pa bo nadaljevati in nadgraditi tudi  sodelovanje na regionalnem kot nacionalnem nivoju.

Dosedanji v.d. direktorja Franci Kramar še vedno ostaja tesen in ključen sodelavec. Skupno sodelovanje s celotno ekipo nas gradi v celoto, ki bo z znanjem in izkušnjami še naprej uspešno delovala na področju turizma. Sodelovanja si želimo tudi z vaše strani, vsi skupaj gradimo mesto, lokalno skupnost, ki bo privabljala turiste in obiskovalce, zato vsak glas, vsaka ideja, pripomba šteje. Vesela bom vašega odziva, idej in pripomb, saj nam ravno te omogočajo napredek in razvoj.

Naj bo torej leto 2016 leto sodelovanja.

Bozena_Peterlin_CB

Božena Peterlin
direktorica
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

Oglasno sporočilo