Kako poteka izvajanje zimske službe?

0
4538
Razmeroma toplemu koncu leta, kot ni običajno za mesec december, so v začetku novega leta sledile zimske razmere, ki so presenetile marsikaterega voznika z neustrezno ali pomanjkljivo zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V občini Lukovica je število kapacitet strojev in voznikov optimizirano glede na potrebe in možnosti oziroma razpoložljivo število strojev in voznikov. 150 km naših kategoriziranih občinskih cest je tako spluženih v približno treh urah, v primeru močnega sneženja ali zahtevnejših zimskih razmer, ko so temperature pod -5 stopinj Celzija, pa približno v štirih do petih urah.
Srečko Gerčar, sogovornik v prispevku in izvajalec zimske službe

1. Pred pričetkom sneženja vse posipalne ekipe začnejo izvajati preventivno posipanje cest oziroma se preverja, če je na cestah še dvolj posipnega materiala. Na območju občine Lukovica imamo pet posipalcev. Za varnost izvajalcev zimske službe pa so na cestah nameščeni obcestni snežni količki, ki so namenjeni, da orači ne naletijo na cestno oviro kot so na primer jaški in je označena cesta na območjih, kjer se pojavljajo snežni zameti, …

2. Pluženje in posipanje cest se izvaja ko zapade 15 centimetrov snega oziroma ko snežne padavine prenehajo. Kar pomeni, če na primer preneha s sneženjem ob 13. uri je 150 km cest spluženih in posutih nekje od 16. do 18. ure, seveda vse je odvisno od vremenskih razmer.

3.  Na hitrost taljenja snega vpliva tudi temperatura – če je temperatura pod -5 stopinj Celzija se zelo upočasni delovanje posipnega materiala (soli). V ponedeljek, 4. januarja 2016, so bile tako temperature nižje od -5 stopinj Celzija, kar je vplivalo na razmere na cestah in so bila tako vozišča bolj spolzka, vendar so bila prevozna z zimskimi pnevmatikami po potrebi pa tudi z verigami.

Z Zakonom o cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na cestah in nivoju rednega letnega vzdrževanja javnih cest Republike Slovenije so določeni minimalni standardi vzdrževanja cest, s čimer je usklajen občinski program vdrževanja cest, ki je bil objavljen v novembrski številki Rokovnjača na strani 5 (najdete ga tudi tukaj). Navaja, da je v zimskih razmerah potrebno upoštevati sledeče:
–          v skladu s predpisi so naše ceste opredeljene po prednostnih razredih za vzdrževanje v zimskih razmerah.
–          Pomembnejše lokalne ceste na katerih se mora zagotoviti prevoznost med 5. in 22. uro, so ceste po katerih poteka promet med deli cest v občini oziroma med občinami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz, na teh cestah so možni zastoji do 2. ur.
–          Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši zastoji, v primeru močnega sneženja so možni zastoji do enega dne.
–          Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju naselij so v nižji kategoriji, zato so možni zastoji do enega dne, v primeru močnega sneženja so možni večdnevni zastoji.
–          Parkirišča in pločniki so glede na upoštevanje krajevnih potreb spluženi do enega dne, v primeru močnega sneženja do več dni.
–          Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so ceste prevozne z zimsko opremo (zimske pnevmatike in po potrebi verige).
–          Na vseh cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj je do te mere možen promet z uporabo zimske opreme na vozilu (zimske pnevmatike in po potrebi verige).

Kakšne naprave imamo za čiščenje na območju občine Lukovica?
Primož Dežman na Občini Lukovica zadolžen za gospodarske javne službe, kamor spada tudi zimska služba, pravi, da je pri pluženju prioritetni vrstni red pluženja in posipanja prilagojen šolskemu prevozu in po potrebi dnevnim migracijam občanov v posameznih naseljih. »V okviru zimske službe v občini Lukovica je razpoložljivost zimske opreme tako Občine kot tudi pogodbenih izvajalcev sledeča: imamo 17 snežnih plugov, 5 stalnih posipalnih enot, v okviru režijskega obrata imamo tudi snežno frezo za čiščenje pločnikov, manjši motokultivator s plužno desko za čiščenje ožjih pločnikov,« našteva.

In kako snežne razmere vplivajo na posipalce in orače?
Eden izmed oračev zimske službe (seznam vseh, si lahko preberete tukaj) na območju občine Lukovica je tudi Srečko Gerčar, ki poskrbi, da so ceste vzdrževane na celotnem območju krajevne skupnosti Rafolče (Dupeljne, Straža, Rafolče). Že od svojega 15 leta pluži, kar pomeni, da je doživel že številne zime in ima bogate izkušnje z zimskimi razmerami. »Ne le vozniki, ampak imam tudi jaz na svojem traktorju nameščene verige, da lahko nemoteno opravljam svoje delo v zimski službi.«

Ko so napovedane zimske razmere, tako kot so bile v začetku januarja, si večer prej pripravi traktor, namesti verige in plug, zvečer nastavi budilko okoli tretje, četrte ure zjutraj. Pogleda koliko je snega in če presodi, da bo še snežilo, močno pada oziroma je na cesti približno 15 centimetrov snega se samoiniciativno odpravi na pluženje. »Ko močno sneži je normalno, da lahko med tem časom, ko se plužim, še dodatno zapade nova količina snega. Ko sem šel na primer v nedeljo zjutraj od doma dol ob 3.30 zjutraj je do takrat, ko sem se vračal nazaj zapadlo že 5 cm novega snega,« pojasnjuje.

Kot že omenjeno se je v nedeljo, 3. 1. 2016,  odpravil od doma ob 3.30 ter se vračal iz prve vožnje ob 7.30 uri zjutraj. Običajno naenkrat naredi 24 kilometrov, od tega je 6,5 km makadamske gozdne ceste, ki ni prioritetna za pluženje. Saj pravi: »gledam tako, da je zjutraj najprej splužena in prevozna glavna cesta ter tiste, ki so bolj na hribovitem terenu, šele nato ostale.«

Kako jim lahko delo olajšajo ostali občani?
»Tako, da umaknejo avtomobile, če pridem k brunarici in je parkirišče polno, ga ne morem počistiti. Včasih je prazno, spet drugič ne. Prav tako tudi ni primerno, da ljudje mečejo sneg z njihovih zasebnih dovozov na cesto. To ne gre tako. Zdi se mi, da so ljudje vedno bolj razvajeni, kar se tiče zimske službe oziroma nimajo ustrezne zimske opreme in nato krivdo valijo na izvajalce zimske službe,« zmajuje z glavo sogovornik. »Imeli smo že res hude zime, ko je bilo v Zlatem Polju po meter snega, ceste so se plužile, ljudje pa so uporabljali zimske pnevmatike verige in ni bilo nevšečnosti. Danes so zime veliko bolj mile, ceste pa so veliko bolj plužene in posipane kot je bilo to v preteklosti.«

V glavnem so ljudje z delom, ki ga opravlja zadovoljni: »Svoje delo opravljam vestno in vem, kako moram počistiti cesto. Seveda se bodo vedno našli takšni, ki jim nič ne bo prav,« zaključuje Srečko Gerčar.

Glede na sogovornikove izjave in dolgoletne izkušnje, se priporoča vsem voznikom, da najprej sami poskrbijo za ustrezne pnevmatike, po potrebi namestijo verige. Tako se bodo lahko varno pripeljali do svojih domov oziroma v službe, namesto da iščejo vzroke drugje, saj skladno z zakonodajo na cestah ni nikoli več kot 15 centimetrov snega in so ceste z ustrezno zimsko opremo normalno prevozne.

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo