V Leku, članu skupine Sandoz, v Mengšu v lanskem letu ustvarili več kot 90 novih delovnih mest

0
6274

Mengeš, 8. januar 2016 – Danes so na mengeški lokaciji farmacevtske družbe Lek, članice skupine Sandoz, odprli vrata okoliškim prebivalcem. Lokacija v Mengšu se je z razvojem raziskovalne in proizvodne dejavnosti v zadnjih letih izjemno okrepila in postala eden ključnih delov globalne farmacevtske družbe Sandoz, pridobiva pa tudi vedno pomembnejšo vlogo v skupini Novartis. Družba v Mengšu širi tudi okoljska vlaganja, s katerimi še dodatno zmanjšuje vplive svojega delovanja na okolje.

lek_8_1_2016 (2)

Lokacija Leka, člana skupine Sandoz, v Mengšu že 70 let nenehno raste in se razvija. Skupno v Mengšu dela več kot 900 sodelavcev, in sicer v razvoju in proizvodnji izbranih farmacevtskih učinkovin visokih vrednosti ter podobnih bioloških zdravil.

Novartis se zaveda pomena lokacije v Mengšu, zato je v razširitev in posodabljanje razvojnih in proizvodnih zmogljivosti na celotni lokaciji vložil že več kot 180 milijonov evrov.

Lek, član skupine Sandoz, je v naložbe v varovanje okolja vložil 2,9 milijona evrov, okoljske investicije je izvajal na vseh lokacijah, tudi v Mengšu.

Lokacija Leka, člana skupine Sandoz, v Mengšu že 70 let nenehno raste in se razvija. Je razvojni in proizvodni center Sandoza, odgovoren za zahtevnejše učinkovine ter podobna biološka zdravila za prodajo po vsem svetu. Skupno v Mengšu dela že več kot 900 sodelavcev in kar dobrih 40 odstotkov zaposlenih prihaja iz regije (Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin). To uvršča Lek med pomembnejše zaposlovalce v regiji.

lek_8_1_2016 (3)

Razvoj in proizvodnja farmacevtskih učinkovin v Mengšu imata pomembno vlogo v Sandozu in Novartisu

»V Mengšu delujeta dve ključni enoti: razvoj in proizvodnja učinkovin ter razvoj in proizvodnja podobnih bioloških zdravil. Manjši del proizvodnje še vedno temelji na rastlinskih ekstraktih, proizvajamo pa tudi končne izdelke (probiotik). Poleg tega imamo v Mengšu še kontrolo kakovosti in podporne dejavnosti, kot so vzdrževanje in energetika, skladiščenje in logistika, oddelek za obvladovanje zdravja, varnosti in okolja ter gasilska služba,« je povedal Egidij Capuder, direktor Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Mengeš.

Proizvodnja učinkovin se je na lokaciji Mengeš začela že pred sedmimi desetletji. Danes v Mengšu proizvajajo več kot 20 različnih farmacevtskih učinkovin za zdravila Sandoza in Novartisa, ki potujejo na več kot 160 svetovnih trgov.

Novartis se zaveda pomena obratov v Mengšu, zato je v lokacijo v Mengšu vložil že več kot 180 milijonov evrov, 120 milijonov evrov v proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in več kot 64 milijonov evrov v biofarmacevtiko.

Biofarmacevtika Mengeš – edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji

Biofarmacevtika je najsodobnejša in najhitreje rastoča veja farmacevtske industrije, ki prinaša nove možnosti zdravljenja številnih kompleksnih bolezni. V Biofarmacevtiki Mengeš, ki je ključni del Sandozove in Novartisove biofarmacevtike, dela več kot 350 strokovnjakov. Od tega jih ima 80 odstotkov visokošolsko izobrazbo ali več, kar 34 odstotkov je magistrov in doktorjev znanosti.

Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo

Poslovanje Leka, člana skupine Sandoz, temelji na dolgoročni strategiji, ki vključuje družbeno odgovorno ravnanje na vseh področjih delovanja, k čemur sodi tudi dejavno vključevanje v lokalno skupnost. Lek, član skupine Sandoz, tako v Mengšu in celotni regiji že vrsto let podpira različna društva in organizacije v lokalni skupnosti, med drugimi Dom počitka Mengeš, Društvo Sožitje Mengeš, CIRIUS Kamnik ter okoliška prostovoljna gasilska društva (Mengeš, Topole, Loka pri Mengšu, Homec, Jarše), programe osnovnih šol in vrtcev (Mengeš, Preserje pri Radomljah, Roje, vrtec Mengeš, šolski center Rudolfa Maistra). Vsako leto Lekovi prostovoljni gasilci sodelujejo v mesecu požarne varnosti, zaposleni se vsako leto udeležijo tudi dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo, kjer namenijo svoj čas pomoči ljudem iz lokalnega okolja – v Mengšu običajno obiščejo Dom počitka in pripravijo družaben dan za učence OŠ Roje.

Celovito obvladovanje okoljskih vplivov in okoljske naložbe

Pri ravnanju z okoljem je temeljni pristop Sandoza preprečevanje vseh vrst onesnaževanj. Na najmanjšo možno mero zmanjšujejo okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja, ki bi lahko vplivala na okolje, zaposlene in lokalno prebivalstvo. Na lokaciji v Mengšu stalno vlagajo v napredne okoljske tehnologije in uresničevanje okoljske politike ter nadaljujejo z uresničevanjem ključnih okoljskih ciljev družbe. Pri tem izpolnjujejo najmanj zakonske predpise, predvsem pa razvijajo dobro okoljsko prakso.

Pri omejevanju vplivov na okolje dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti rabe vode in energetski učinkovitosti, povečevanju učinkovitosti ravnanja z odpadki in zmanjšanju emisij hlapnih organskih spojin v ozračje. Porabo vode na enoto izdelka so v letu 2014 izboljšali za 7 % v primerjavi z letom prej, skupne emisije lahkohlapnih spojin so upadle za 16 %. V primerjavi z letom 2010 so skupne emisije lahkohlapnih spojin zmanjšali kar za 67 %, učinkovitost rabe vode na tono proizvoda so povečali za 3 %, energetsko učinkovitost pa za 12 %.

V zadnjih nekaj letih so:

  • nadaljevali s projekti zmanjševanja emisij v zrak in v Mengšu izvedli dodatne prevezave emisij iz proizvodnih objektov na napravo za termično oksidacijo emisij (RTO);
  • s postavitvijo naprave za učinkovito odstranjevanje farmacevtskih učinkovin v odpadnih vodah s pomočjo ozona v Mengšu dodatno zmanjšali vplive na okolje;
  • z intenzivnejšim ločevanjem zmanjšali količine komunalnih odpadkov za odlaganje;
  • preuredili in delno sanirali kanalizacijsko omrežje ter zamenjali stare lovilnike olj z novim, večjim, ki je skladen s standardom SIST EN 858-2;
  • v Mengšu postavili nov parni kotel za proizvodnjo pare z boljšimi termičnimi izkoristki (rekuperacija dimnih plinov). Kotel ima možnost sosežiga visokokaloričnih odpadnih topil.

Za naložbe v varovanje okolja je Lek, član skupine Sandoz, v letu 2014 skupno namenil 2,9 milijona evrov.

Več si lahko preberete v Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014 na Lekovi spletni strani tukaj.

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na https://www.lek.si/.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visokokakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.

Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih antiinfektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.

Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami.  Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je težje znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.

Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).

Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at https://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 120.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran https://www.novartis.com.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

 

Za dodatne informacije se obrnite na:

Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32

katarina.klemenc@sandoz.com

 

Oglasno sporočilo