Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Prometa pa ni, prometa pa ne

0
2961

Začetek leta je bil relativno miren v Domžalah in tudi januarska seja Občinskega sveta ni bila ne vem kako razburljiva. Po več kot enem letu kolobocij, spremembi statuta in ponovljenem izboru, smo končno dobili novega direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Zadnji čas.
No tisto kar je povzročilo vsaj malo polemike pa je bil sprejem Sklepa o dopolnitvi načrta razvojnih programov Občine Domžale za obdobje 2016-2019. Skratka gre za to, da je Občinski svet podprl predlog župana in odobril 40.000 evrov za izdelavo Celostne prometne strategije, s podnaslovom “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”. Ta Strategija bo skupaj stala okoli 120.000 evrov, razliko bo dodala država.
Da ne bo kdo narobe razumel, bom poizkusil pojasniti za kaj gre. Glavni cilji dokumenta je med drugim razvoj urbane mobilnosti in posledično izboljšanje kakovosti zraka, boljša povezanost urbanih področij z njihovim zaledjem ter izboljšanje kakovosti življenjskega prostora. Skratka, ne gre za to, kje bo šla kakšna cesta in kako bomo razbremenili center mesta temveč, kako bodo te ceste opremljene, kakšna bo kolesarska steza in podobno.
Pa ne pomisliti, da to smatram za nepotrebno, vendar pa so me ti cilji spomnili na Prometno študijo, ki so jo Domžale naredile leta 2006.
Naj spomnim na nekaj ugotovitev izpred 10-ih let:
– pretirana raba osebnih vozil,
– vodenje tranzitnega motornega prometa skozi mestno središče in stanovanjska območja,
– mestne ceste imajo premalo mestni značaj,
– bistveno povečanje prebivalstva in delovnih mest povzroča veliko dodatnega prometa,
– javni promet je razmeroma slabo urejen (ni avtobusne postaje, železniška proga in postajališča pokrivajo le del domžalskih naselij),
– kolesarskih poti je premalo, niso sistematično urejene,
– pešec je glede na osebni avto v podrejenem položaju,
– pešpoti so slabše urejene,
– nivojsko križanje železniške proge in Ljubljanske ceste povzroča zastoje in kolone.

Po mnenju župana, pa je ta nova Strategija nujna, da se lahko prijavljamo na razpise, kjer po mnenju župana ne moremo biti uspešni, ker smo preveč razviti. Res velik izziv je pred nami. Predvsem, da bomo še enkrat izvedeli, kar že vemo. Hmmmm …

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Uros Breznik_120px

Oglasno sporočilo