TeDni(k) Občine Kamnik (1.2.2016)

0
2808

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Izvajalec je v preteklem tednu izvajal zaključna dela, in sicer izvedba zunanje ureditve, elektro omarice ob črpališču Č3 pod šolo ter povrnitev zemljišč v prvotno stanje.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vrhpolj pri Kamniku in polaga kanalizacijo DN 300. Izvajalec je v tem tednu začel z deli na javni poti št. 660715 – Vrhpolje pri Kamniku. Zaradi del je predvidena popolna zapora ceste.

T e D n i (K) Občine

Podhruška – Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi in polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas – Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi proti Lokam v Tuhinju in polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču in polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju in polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. Izvajalec je na tem delu izvedel približno 250 metrov kanalizacije in vodovoda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.


Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Upravne enote Kamnik smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo osvetlitve stadiona Prijateljstva v Mekinjah. Gradbeno dovoljenje smo posredovali na Fundacijo za šport, kamor smo predmetno investicijo prijavili na javni razpis za sofinanciranje športnih objektov v letošnjem letu. O izidu razpisa bo Občina obveščena v mesecu marcu 2016.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v letu 2016. V ta namen je Občina letos zagotovila 14.000 evrov, rok za oddajo ponudb je četrtek, 4. marec 2016.

Komisija za podelitev nagrad najboljšim športnikom v preteklem letu je pregledala vse prispele vloge, o dokončnem izboru bo odločeno do konca tega tedna. Slavnostnapodelitev nagrad bo potekala v ponedeljek, 29. februarja 2016, ob 17. uri v Domu kulture Kamnik.

V sredo, 27. januarja, se je na povabilo župana Marjana Šarca v prostorih občinske stavbe zbralo devet predstavnikov kamniške dekanije. Na vsakoletnem srečanju so duhovniki predstavili probleme posamezne župnije in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. Pohvalili so sodelovanje lokalne skupnosti, ki se zaveda, da je cerkev pomemben spodbujevalec kulturnega življenja občank in občanov.

Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik je bilo izdano soglasje za pričetek sanacije garaže pri Podružnični šoli Mekinje. 

Zaključena je bila sanacija tal v Podružnični šoli Sela, kjer je bila dotrajana podporna konstrukcija nadomeščena z novo.

Na Oddelku za družbene dejavnosti smo v preteklem tednu skupaj z vodstvom občinske uprave in vodstvom Osnovne šole Šmartno v Tuhinju na sestanku in po ogledu kuhinje matične Osnovne šole Šmartno v Tuhinju ugotovili, da kuhinja zaradi povečanega števila kosil v zadnjih letih ne ustreza več normativom, določenim z veljavnimi predpisi, prav tako tudi ne s smernicami HACCP. Glede na navedeno, je bilo potrebnosprejeti začasen ukrep, ki naj bi bil po navedbah vodstva šole z vidika zakonodaje in HACCP smernic ustrezen, da bo kuhinja za določen čas razdelilna. Ker se tako občinska uprava kot vodstvo šole nagiba k lastnemu kuhanju šole, bodo v dogovorjenem obdobju preučene še rešitve, ki terjajo zahtevnejše postopke in so skladne z veljavnimi predpisi ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Oddelek za razvoj in investicije

Nagrada za mlade znanstvenike

Alpska konvencija nagrajuje mlade znanstvenike za njihova magistrska dela, napisana na eno izmed tematik Alpske konvencije. Organizacija ISCAR, v okviru Alpske konvencije razpisuje nagradni natečaj za magistrske naloge na temo zelenega gospodarstva v Alpah izvedenih v letih 2014/2015 in 2016, zlasti vezano na naslednja tematska področja:

  • energetska učinkovitost in nizkoogljično gospodarstvo,
  • gospodarstvo, ki ravna učinkovito z viri (vključno z ravnanjem z odpadki),
  • ekosistemske storitve in gospodarstvo, ki temelji na naravnem kapitalu,
  • gospodarstvo, ki spodbuja kakovost življenja in blaginjo.

Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni povezavi:https://www.alpconv.org/en/activities/younggeneration/default.html.

Izšel je koledarček prireditev v Srcu Slovenije za leto 2016

V novi knjižici s koledarjem prireditev je predstavljenih preko 420 dogodkov, ki se bodo v letošnjem letu odvijali v občinah Kamnik, Ivančna Gorica, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Gre za plesne in glasbene prireditve, športne dogodke, festivale, sejme, razstave, gledališka ustvarjanja in folklorne prireditve. Knjižica “Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2016” je med drugim na voljo na Zavodu za turizem in šport Kamnik. Napovednik dogodkov pa je dosegljiv tudi nawww.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/aktualno/dogodki in Facebook strani Srce Slovenije: https://www.facebook.com/the.heart.of.slovenia/.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2016

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2016. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost.

Policijska postaja Kamnik

Ste že zamenjali vinjeto?

Danes, 1. februarja, so začele veljati vinjete za leto 2016, ki so kovinsko zelene barve in veljajo do 31. januarja 2017. Cene vinjet ostajajo iste kot doslej, prav tako vinjetne kategorije. Letna vinjeta za osebna vozila (cestninski razred 2A) stane 110 evrov, mesečna 30 evrov in tedenska 15 evrov. Uporabniki motornih koles (cestninski razred 1) morajo za letno vinjeto odšteti 55 evrov, za polletno 30 evrov in za tedensko 7,50 evra. Cena letne vinjete za kombije (cestninski razred 2B) znaša 220 evrov, cena mesečne 60 evrov in cena tedenske 30 evrov.

Tudi letos so velike družine in invalidi upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za kombije. Za letno vinjeto morajo tako upravičenci odšteti 110 evrov, enako kot za navadno vinjeto za osebna vozila.

Vinjeta mora biti na vozilu pravilno nameščena. Po odstranitvi zaščitne folije jo morajo vozniki nepoškodovano namestiti na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. Nalepke ne smejo namestiti na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno, ali na stransko okno vozila.

V Darsu voznikom sporočajo, naj ob nakupu shranijo spodnji del vinjete (kupon oziroma odrezek) ter račun.

Po zakonu o javnih cestah je globa za neuporabo vinjete od 300 do 800 evrov. Poleg globe pa nadzorniki od voznika zahtevajo, da kupi vinjeto za nadaljevanje vožnje (Vir: STA).

Oglasno sporočilo