Občina Kamnik po mnenju bralcev revije Eko dežela najbolj prijazna slovenska občina leta 2015

0
2587
Celo leto so pri reviji Eko dežela zbirali glasove in mnenja o tem, kako zadovoljni so občanke in občani z življenjem v svoji občini, in kaj bi spremenili, če bi prevzeli delo župana. Dobili so veliko število glasov in izbrali – po mnenju njihovih bralcev – NAJBOLJ PRIJAZNO OBČINO.

Kazalniki, po katerih so spraševali, so obsegali različne tematike: kakšne so v občini možnosti za aktivnosti (sprehajalne, kolesarske poti, športne dvorane …), kakšna je turistična ponudba, kako je poskrbljeno za aktivnosti v naravi in za druge športne aktivnosti, kako je poskrbljeno za mlade, za mlade družine in za starejše občane. Zanimalo jih je zadovoljstvo z dostopnostjo storitev (zdravnik, šola, trgovina …) in z možnostmi za zaposlitev. Bralce so povprašali tudi po oceni okolja (čistoča, videz) in občutku varnosti v občini. Dotaknili so se tudi stanovanjske politike, cestne infrastrukture in komunalnih storitev. Vse kazalnike so lahko ocenili z ocenami od 1 do 5 (1 za najmanjše zadovoljstvo in 5 za največje). Bralce pa so pozvali tudi k izpostavitvi opaznega projekta ali dobre prakse in k pohvalam.

Osrednjeslovenska regija na prvih treh mestih

Prvo mesto je pripadlo občini Kamnik s povprečno oceno 4,01. V Kamniku so bili naši bralci, ki so glasovali za to občino, najbolj zadovoljni z varnostjo. Na vprašanje, kako varno se počutijo v tem mestu, so odgovorili s povprečno oceno 4,89. Najmanj so bili zadovoljni z možnostjo zaposlitve (povprečna ocena 2,67).

Ob tej priložnosti je župan Marjan Šarec dejal: »Ta rezultat me je presenetil in me veseli, da je tak. Po drugi strani pa nas ni tako presenetil, saj se trudimo izboljšati kvaliteto bivanja, kar je bilo včasih tu v Kamniku vprašljivo. Gre pa za področje, ki ljudi najbolj zadeva. Veseli me, da ljudje mislijo, da je Kamnik najbolj ‘prijazna’ občina. Je pa ta rezultat spodbuda in odgovornost za naprej. Veliko dela je še za postorit in verjamem, da, če bomo šli tako naprej, bomo še veliko stvari dosegli, kljub znižanju povprečnine.«

Na drugem mestu se je znašla prestolnica s povprečno oceno 3,84. Najbolje so bralci ocenili možnosti za aktivnosti v Mestni občini Ljubljana (sprehajalne, kolesarske poti, športne dvorane …), s povprečno oceno 4,44, tudi v glavnem mestu pa so bili najmanj zadovoljni s področjem možnosti zaposlitve (povprečna ocena 2,76).

Tretje mesto so zasedle Domžale s povprečno oceno 3,61. Tu so bralci najbolj zadovoljni s tem, kako je poskrbljeno za mlade, mlade družine in starejše, kar so ocenili s povprečno oceno 4,43. Tudi v Domžalah je bila najslabše ocenjena možnost zaposlitve (s povprečno oceno 2).

Bralci so izpostavili dobre prakse: pohvale urejenim sprehajalnim potem

Poleg številčnega ocenjevanja so naši bralci omenili tudi nekaj projektov, ki so jih občutili kot pomembno pozitivno spremembo v občini.

Kamnik-najbolj_prijazna_obina-sola
V Kamniku so bralci posebej izpostavili obnovo Osnovne šole Toma Brejca, med dobrimi praksami preteklih let pa so izpostavili projekt kanalizacije. Veliko pohval so namenili tudi oživitvi mestnega jedra, ureditvi sprehajalnih poti, še posebej sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici.

Kolesarske in sprehajalne poti ob Kamniški Bistrici so prepričale tudi Domžalčane, saj so med dobrimi praksami največkrat izpostavili steze, ki vodijo ob reki in do Volčjega Potoka. V Domžalah je občane prepričala tudi družabna tržnica, s svojim delom pa medgeneracijski center MGC Bistrica.

V Ljubljani so pohvalili različne projekte – večkrat so izpostavili izboljšavo javnega potniškega prometa LPP, tudi nove ekološke avtobuse, prevoze za starejše na tržnico, projekt BicikeLJ in parkirišča na obrobju mesta oz. projekt P+R. Tudi obnova mesta – zaprtje centra mesta za promet, prenova Slovenske ceste in celotna ureditev mestnega jedra so si prislužili kar nekaj pohval (nekateri so, ravno nasprotno, izpostavili, da jim zaprtje ni všeč). Bralci so posebej pohvalili še ljubljanska neprofitna stanovanja, vadbene otoke za otroke in starejše, igrišče ob Koseškem bajerju, fitnes naprave pod Golovcem in stadion v Stožicah. Pozitivne spremembe so prepoznali tudi v preureditvi okolice Žal, prenovi Špice in mestnih parkov.

Vir: Eko dežela

Oglasno sporočilo