TeDni(k) Občine Kamnik (8.2.2016)

0
2749

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.    Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na javni poti št. JP 660715 – Vrhpolje pri Kamniku. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste.

T e D n i (K) Občine

Podhruška – Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas – Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi proti Lokam v Tuhinju. Polaga tlačno kanalizacijo DN 150 ter vodovod DN 150 proti Lokam. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

.”> .”>
2.    Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.
Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 2. februarja, smo na Oddelku skupaj s predstavniki koncesionarja za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Kamnik organizirali sestanek, na katerega so bili povabljeni predstavniki zavodov skupaj z vzdrževalci. Strokovnjaki družbe Petrol d.d. so jim predali dokumentacijo v zvezi z izvedenimi energetskimi izboljšavami, hkrati so jim bili na voljo za vsa vprašanja. Vzdrževalce so povabili na dodatno izobraževanje, na katerem jim bodo predstavili osnovno delovanje regulacije ter jih seznanili s postopki komunikacije z izvajalcem.

Pripravili smo javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva v občini Kamnik ter javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti.

Kot vsako leto smo tudi v letošnjem letu prejeli vabilo Zavarovalnice Triglav k udeležbi šoloobveznih otrok k ogledu treninga smučarskih skokov v Planici, kamor bosta popeljana dva avtobusa kamniških šolarjev.

Na povabilo ravnateljice Glasbene šole Kamnik Neže Gruden, smo se udeležili»Recitala Sozvočje«, ki so ga pripravili dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik v sodelovanju z učenci Glasbene šole Kamnik. Program je bil izpeljan vrhunsko, tako dijaki, kot učenci, so pokazali, da skrivajo ogromno talentov, predvsem pa, da za njimi stojijo odlični mentorji.

Z vodstvom javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je potekal sestanek glede izvedbe postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parkirišč pri zdravstvenem domu in izvedbe same investicije. Sredstva za celotno investicijo zagotovi  javni zavod sam.

Na spletni strani je objavljen javni poziv za sofinanciranje nadaljevanja projekta »razvoj modela za varstvo starejših občanov v Občini Kamnik.

Občinski svet je sprejel predlagane spremembe Pravilnika o sofinanciranju domoljubih društev. Po objavi sprememb v Uradnem listu RS, bo objavljen javni razpis. V proračunu je za ta namen zagotovljenih 10.000 evrov.

Komisija za podelitev priznanj na področju športa za preteklo leto je pripravila končni seznam vseh nagrajencev. Komisija je izbrala tudi naj športnika, naj športnico in naj ekipo preteklega leta v Občini Kamnik. Slavnostna podelitev priznanj bo v ponedeljek, 29. februarja 2016, ob 17. uri v Domu kulture v Kamniku.

Pripravili smo letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za Rdeči križ Kamnik in Župnijsko Karitas Kamnik v višini 8.000 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Mlade vabimo k ustvarjanju boljše prihodnosti v Srcu SlovenijeV okviru projekta EUth in v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija, AIA-Mladinskim centrom Mengeš in Mladinskim centrom Kotlovnica Kamnik, vabimo mlade med 15. in 34. letom k uvajanju sprememb v Srcu Slovenije. Vabljeni vsi, ki si želite prispevati, in ki si želite biti del sprememb. Ni pomembno, ali imate izkušnje ali ne. Pomembna je želja, da skupaj ustvarimo pozitivne spremembe v Srcu Slovenije! Predstavljaj siaplikacijo namenjeno mladim, s katero lahko sporočiš, kakšnih sprememb si želiš v svoji občini in to tudi deliš s prijatelji. Še več, hkrati lahko to neposredno sporočiš tudi tistim, ki o spremembah odločajo – občini, županu in vsem ostalim, ki imajo moč izvesti te spremembe.

Takšno aplikacijo oblikujemo v okviru projekta EUth. Naš cilj je oblikovati aplikacijo, ki bomlade povezala v spletno skupnost, v kateri ne boste zgolj razpravljali o tem, kaj si želite, ampak dejansko vplivali na spremembe.

Če želiš izraziti svoje mnenje in se povezati z drugimi mladim, izpolni anketohttps://www.1ka.si/a/82539 in se nam pridruži na skupinskem pogovoru (fokusni skupini) konec februarja 2016. Za vse informacije smo na voljo na elektronskem naslovu anita.molka@razvoj.si

Občina Kamnik se zaveda, da črpanje nepovratnih sredstev lahko pomembno pripomore k napredku oziroma razvoju lokalne skupnosti. V ta namen smo po zgledu dobrih praks v nacionalnem in evropskem prostoru v okviru Oddelka za razvoj in investicije vzpostaviliEvropsko projektno pisarno, ki je primarno usmerjena v pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, obenem pa želi z različnimi razvojno naravnanimi aktivnostmi prispevati h koriščenju številnih razvojnih potencialov občine in posledično k dobrobiti naših občank in občanov.

Predstavitev Evropske projektne pisarne (reference, aktivnosti, programi financiranja, partnerske mreže) z aktualnimi informacijami in razpisi ter obrazcem za posredovanje projektnih idej najdete na naslednji povezavi:https://www.kamnik.si/evropska-projektna-pisarna.

Oglasno sporočilo