V občini Domžale so zvišali občinske denarne socialne pomoči

0
5871
Vir: Dnevnik / Anita Vošnjak

V občini Domžale so nekoliko zvišali občinsko denarno socialno pomoč, po kateri občani vse bolj povprašujejo.

V občini Domžale se je število vlog za občinsko denarno pomoč v dveh letih povzpelo s 385 v letu 2013 na 582 prosilcev v lanskem letu. Kljub znatnemu povečanju števila prosilcev, med katerimi je tudi vse več redno zaposlenih oseb, so v občini na začetku leta denarno socialno pomoč zvišali, in sicer za dobrih osem odstotkov. Tako zdaj znaša enkratna denarna socialna pomoč, ki je namenjena premostitvi trenutne materialne ogroženosti, za posameznika 250 evrov, za družino 500, za invalida pa, odvisno od cene posega ali pripomočka, ki ga potrebuje, do 700 evrov. Enaka je tudi izredna denarna socialna pomoč. »Glede na razpoložljive podatke na spletu ocenjujemo, da je denarna socialna pomoč v občini Domžale med višjimi,« ocenjuje Kristina Slapar, vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Domžale.

Do pomoči družini z dvema Domžalčanoma

V prenovljeni odlok o denarni socialni pomoči so vnesli tudi možnost, da lahko upravičenci občinske pomoči do 80 odstotkov presegajo zakonsko določeni znesek dohodka za pridobitev državne socialne pomoči. Kot so dejali, naj bi bil namreč namen občinske socialne pomoči zajeti tudi populacijo, ki po meri države ni socialno ogrožena, saj delno presega merila za pridobitev državne pomoči, a to ni vedno odraz realnega stanja, poudarjajo v Domžalah. Za primer pa izpostavljajo tudi Ljubljano, kjer lahko upravičenci do občinske socialne pomoči presegajo zakonsko določen cenzus za 30 odstotkov. Prav tako so v odloku tokrat zapisali tudi, da se za domžalsko družino šteje le družina, kjer imata vsaj dva člana stalno prebivališče v občini Domžale. Dogajalo se je namreč, da so družinsko denarno socialno pomoč izplačevali tudi družinam z le enim članom s stalnim prebivališčem v občini, kar bi lahko ne nazadnje omogočalo tudi prejemanje družinskih pomoči v več občinah hkrati.

Za socialno pomoč pa bodo v Domžalah tudi letos odmerili 193.900 proračunskih evrov. Med drugim trenutno financirajo tudi šolsko kosilo za dve učenki. Enkratno denarno pomoč lahko upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, prejmejo enkrat na leto. Za izredno denarno socialno pomoč pa lahko zaprosijo, ne glede na dohodke in premoženjsko stanje, tudi upravičenci, ki se znajdejo v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati in so v zadnjih šestih mesecih že izkoristili druge zakonske možnosti za rešitev iz socialne stiske. Dodelitev te pomoči lahko predlagajo tudi pristojni centri za socialno delo. Centri lahko predlagajo tudi dodelitev denarne socialne pomoči rejencem, in sicer enkrat na leto in največ do višine 250 evrov za kritje šolskih potrebščin, šolske prehrane in drugih šolskih dejavnosti in osebnih potrebščin rejenca.

Oglasno sporočilo