Stanovanjska problematika in podjetnikom prijazno okolje?

0
3077

Misel na malega človeka, s tem mislim vse nas, je vseskozi prisotna v programih Socialnih demokratov. Tudi zato smo na konferenci ob koncu minulega leta potrdili ekonomski program za preporod srednjega razreda, kjer je bila rdeča nit: pravičnejši davki, močnejši srednji razred. V programu bi tokrat izpostavil le dve točki reševanja stanovanjske problematike in odpravljanje neenakosti pri plačevanju prispevkov.
V Domžalah se srečujemo z ne ravno majhnim priseljevanjem v veliki meri mladih družin v naše mesto. Če želimo, da bodo v naše mesto prišli več kot le začasni prebivalci in »mimogrede«, je potrebno poskrbeti, da bodo v našem mestu imeli stalno prebivališče. Prav tako na ravni celotne Slovenije doživljamo beg možganov, v veliko primerih je razlog za to tudi težave pri reševanju stanovanjske problematike, še posebej, ko govorimo o prvem reševanju stanovanjskega problema. Socialni demokrati zato zagovarjamo ponovno uvedbo dohodninske olajšave za reševanje stanovanjske problematike. Kaj to pomeni? Želimo, da se z uvedbo dohodninskih olajšav razbremeni tako mlajši, pa tudi preostali del srednjega razreda tako, da lahko plačilo najemnine (zadostoval bi račun oziroma potrdilo o plačilu) ali obroki bančne stanovanjskega kredita za nakup prvega stanovanja, predstavljajo olajšavo. Seveda mora biti višina olajšave navzgor omejena, a še vedno mora predstavljati pokritje celotnega obroka najemnine oziroma kredita v višini družbeno sprejemljivega standarda družinskih bivalnih prostorov.
Druga točka pa so podjetniki. Domžale, nekoč obrtniško bogata občina, se že dlje časa sooča z številnimi klici po novi vzpostavitvi podjetniške podpore. Do nas so prišle številne pobude po ustanovitvi podjetniškega centra, ki bi omogočil mladim, pa tudi ostalim, ki želijo podjetniško ustvarjati v domačem okolju, da imajo ustrezno podporno okolje za razvijanje svojih idej. Zato je naš predlog, da se zagotovi enakomerna in pravičnejša obremenitev zavezancev s prispevki. Kaj to pomeni? S spremembami zakonodaje želimo zagotoviti postopno odpravljanje neenakosti pri plačevanju prispevkov, ki se pojavljajo med posameznimi kategorijami zavarovancev npr. med delavci, kmeti, samozaposlenimi, upokojenci, brezposelnimi itd. Socialni demokrati želimo to doseči po načelu ”Vsako delo šteje” in vsak prejemek iz dela mora biti enakopravno obremenjen torej tudi enako obdavčen. Ta ukrep po našem mnenju zagotavlja vzpostavitev večje pravičnosti v sistemu obveznih zavarovanj, saj bi se s poenotenjem obremenitev vseh zavarovancev, lahko znižale višine prispevkov zavarovancev z najvišjimi obremenitvami. S tem bi se povečali tudi prejemki srednjega razreda.
Uroš Breznik, občinski svetnik, SD

Oglasno sporočilo