Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale: Kaj menite o vplivu politike na obveščanje javnosti?

0
4448
SAMSUNG

Večina javnih zavodov (torej občinskih) ne posredujejo obvestil za objavo v našem časopisu, ker uradna občinska politika vpliva na njihovo izbiro medijev. Objave bi bile v javno dobro občanov. Objava obvestil so za informacije javnega značaja brezplačna!
Kaj menite o vplivu politike na obveščanje javnosti?
Soglašate, da mediji, ki predstavljajo sistem obveščanja, ne morejo in ne smejo biti prijazni uradni politiki in da tudi politika ne sme “kupovati” medijev, ki posledično njim všečno poročajo ali kar je še huje, sploh ne poročajo?
Veliko je govora o tem, kako politika vpliva na vsebino in način podajanja informacij. V svetovnem merilu smo po korupciji v samem vrhu in seveda tudi v medijskem prostoru ni nič drugače. Glede na to, da živimo v času, ko nas neprestano obkrožajo različne informacije, je pomembno, da si postavimo prioritete in damo prednost tistim, ki neposredno vplivajo na naša življenja. Tudi zato bodo lokalni mediji kmalu postali spet bolj zanimivi.
Pristransko poročanje, manipulacije ali celo izogibanje poročanju o posameznih dogodkih ostro obsojam in pozivam odgovorne k enakopravni obravnavi vseh medijev, sploh, če gre za informacije javnega značaja. Vsekakor bomo v Listi Reza na prihodnjem občinskem svetu to problematiko izpostavili in vas o odgovoru tudi obvestili.
Alenka Resinovič Reza

Reza_2016_120px

_________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja PAVLIŠIČ, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /SDS/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka OLDROYD, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Andreja ŠUŠTAR, Preserje pri Radomljah, Igriška ul. 30, 1235 Radomlje /NSi/
26. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
27. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. mag. Jana MIKLAVČIČ, Ul. Antona Skoka 8,1230 Domžale /SMC/
29. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
30. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
31. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo