TeDni(k) Občine Kamnik (22.2.2016)

0
5624

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale–Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Dela v preteklem tednu zaradi dežja niso potekala.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale–Kamnik.

T e D n i (K) Občine

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Predstavitev razpisov, subvencij in finančnih posojil v letu 2016

V sredo, 17. februarja 2016, je občinska uprava v KIKštarterju sodelovala pri predstavitvi razpisov, subvencij in finančnih posojil v letu 2016. Uvodoma smo predstavili ukrepe Občine Kamnik za pospeševanje malega gospodarstva in pogoje za kandidaturo na razpisih ter opozorili na pomembnejše datume za razpisane ukrepe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik vabi vse zainteresirane, ki bi želeli razstavljati svoja umetniška dela v prostorih občinske zgradbe (v pritličju, prvem in drugem nadstropju), da si rezervirajo termin pri strokovni sodelavki Lei Logar, telefon: 01 831 82 18 ali lea.logar@kamnik.si.

Strokovna služba Oddelka je pripravila letno pogodbo o sofinanciranju programov, ki se bodo tekom leta izvajali v Medobčinskem muzeju Kamnik. Zagotovljena so sredstva za financiranje Maistrove sobe na Šutni v skupni višini 26.000 evrov, sredstva za sofinanciranje muzejskih programov v skupni višini 20.000 evrov in sredstva za financiranje zavarovanja premoženja, katerega upravljavec je muzej, v skupni višini 2.500 evrvo.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je v ponedeljek, 15. februarja 2016, objavilrazpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017.Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos štirinajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Pri izbiri prostovoljca z MSS sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Rok za prijave je 8. april 2016.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere cest.

V prejšnjem tednu smo imeli na Oddelku povečano število strank. Stranke so v veliko večini želele podatke ali je posamezno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče. Grafični del OPN je dostopen na internetni strani www.geoprostor.net/piso,tekstualni del OPN pa je dostopen na uradni spletni strani občine Kamnik https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt ter nahttps://www.kamnik.si/obcina-kamnik/predpisi/odloki.

Oglasno sporočilo