Žulj tedna Občine Kamnik (23.2.2016)

0
2965
Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna“. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima prijava na razpis, ki je objavljen v rubriki Evropska projektna pisarna, in sicer mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Odgovor občinske uprave

Na uradni spletni strani Občine Kamnik smo pred kratkim objavili novo rubriko Evropska projektna pisarna, v okviru katere je aktivna podstran informacije in razpisi, kjer so poleg razpisa mikrokrediti za mikro in mala podjetja dostopni tudi ostali aktualni razpisi.

Več o omenjenem razpisu si lahko s klikom na razpis preberete v razpisni dokumentacije, ki med drugim v splošnih pogojih kandidiranja navaja, da se na razpis lahko prijavijomikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki  opravljajo  gospodarsko  dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in  manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Prijavijo se lahko podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, razpis pa ima dva prijavna roka za oddajo vlog, in sicer 19. 2. 2016 ter 25. 5. 2016.

Za dodatne informacije so vam na voljo strokovni sodelavci Evropske projektne pisarne, vodja Evropske projektne pisarne Boris Ravbar (telefon: 01 831 81 33, elektronska pošta:boris.ravbar@kamnik.si), višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar (telefon: 01 831 82 01, elektronska pošta:  barbara.strajnar@kamnik.si), in višja svetovalka za reševanje pravnih zadev Katja Kunstelj (telefon: 01 831 82 47, elektronska pošta:  katja.kunstelj@kamnik.si).

Za pomoč pri pripravi vloge pa se lahko oglasite na VEM točki v Mengšu, ki deluje na Slovenski cesti 20, in sicer ob sredah od 9. do 17. ure. Priporočamo vam, da se prej najavite na obisk na telefonski številki: 051 312 728 (Irena).

Oglasno sporočilo