Odgovor Občine Lukovice glede na navedbe v oddaji SVET na Kanalu A (ponedeljek, 22. februarja 2016, ob 18. uri)

0
2768
Urednik in voditelj oddaje SVET na Kanalu A Gregor Trebušak je v oddaji, ki je bila predvajana in jo je vodil v ponedeljek, 22. februarja 2016, med občinami, ki izplačujejo dodatek v javnem sektorju za stalno pripravljenost, navedel tudi podatek, da je »majhna« Občina Lukovica v decembru 2015 izplačala 3.955,15 € svojim osmim zaposlenim. Dodatki za stalno pripravljenost so po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja legitimen del plačilnega sistema. Občina Lukovica z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost torej ni kršila nobenega zakonskega predpisa, vseeno pa podajamo uradno obrazložitev, zakaj je do teh izplačil pravzaprav prišlo ali prihaja.

Občina Lukovica ima v sklopu občinske uprave od leta 1995 ustanovljen režijski obrat, v katerem je zaposlenih sedem delavcev. Šest jih skrbi za izvajanje zimske službe in redno vzdrževanje občinskih cest, ki jih je skupno več kot 140 km. Sedmi zaposleni v režijskem obratu je zaposlen kot skrbnik obratovanja Centralne čistilne naprave Vrba, osmi delavec pa je nadzornik in koordinator izvajanja zimske službe na celotnem območju občine Lukovica. »Na čistilni napravi je potrebno zagotoviti 24-urni nadzor nad delovanjem, kar bi načeloma zahtevalo vsaj dva zaposlena, vendar zaradi optimizacije stroškov v javni upravi, to rešujemo z enim zaposlenim, ki se mu v ta namen izplačuje dodatek za stalno pripravljenost,« pojasnjuje direktor občinske uprave Občine Lukovica Stojan Majdič.

Delavci režijskega obrata, ki skrbijo za zimsko službo, dodatek za stalno pripravljenost prejemajo izključno v času trajanja zimskega obdobja, in sicer od 15. novembra do 15. marca. To pomeni, da so dosegljivi 24 ur v dnevu v primeru potrebe po intervencijah na občinskih cestah. V mesecu decembru 2015 je bilo kar nekaj snežnih padavin, prav tako so se temperature dostikrat ponoči spustile pod lediščem in je bilo zaradi tega potrebno večkrat poskrbeti za pravočasno posipavanje cest (največkrat v večernem ali nočnem času). Koordinator zimske službe je zadolžen za koordinacijo med izvajalci zimskih služb na magistralni cesti, pogodbenimi izvajalci v odročnih predelih občine in delavci režijskega obrata, zato mora biti tudi on v tem času dosegljiv 24 ur na dan. Glede na površino in konfiguracijo terena sodi občina Lukovica med zahtevnejše občine za opravljanje zimske službe, saj predeli občine segajo med 300 metrov in skoraj 1000 m nadmorske višine ter s tem tudi večje potrebe po izvajanju zimske službe. Za primerjavo naj navedemo, da pokriva bčina Lukovica precej večjo površino kot nekatere sosednje občine. Župan občine Lukovica Matej Kotnik ob vsem navedenem dodaja: »Občina Lukovica s tovrstnim načinom dela zagotavlja urejeno vzdrževanje cest v zimskih razmerah z nižjimi stroški, lahko pa bi z večjimi sredstvi na postavki zimska služba v proračunu financirali zunanje izvajalce, ki pa bi iz tega denarja prav tako plačevali stalno pripravljenost svojim delavcem, strošek za Občino Lukovica pa bi bil najverjetneje bistveno višji od zdajšnjega

Iz vsega navedenega smo mnenja, da Občina Lukovica z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost uslužbencem, ki sicer prejemajo minimalne plače, ni kršila zakonskih meril ali moralnih načel, saj s tem zagotavlja ustrezno prevoznost cest v zimskem obdobju in nemoteno delovanje Centralne čistilne naprave Vrba. Ponovno poudarjamo, da je izplačilo dodatka za stalno pripravljenost za delavce, ki izvajajo zimsko službo, strogo omejeno na obdobje med 15. novembrom in 15. marcem, v preostalih mesecih pa nihče razen skrbnika Centralne čistilne naprave Vrba ne prejema dodatka za stalno pripravljenost.

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo