Srečanje ob svetovnem dnevu Civilne zaščite

0
3448
1. marca obeležujemo Mednarodni dan Civilne zaščite, ki je hkrati priložnost, da se poudari pomen pripravljenosti in izjemne situacijo, ki lahko vsak trenutek kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje.
V Občini Domžale je v sistem izvajanja zaščite in reševanja poleg 13-ih prostovoljnih gasilskih društev in ene poklicne gasilske enote vključenih še 30 sestavov zaščite in reševanja, ki so organizirani v okviru prostovoljnih društev, zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij, pomembnih za zaščito in reševanje.
Župan Občine Domžale, ki skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vodi zaščito in reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, vsako leto ob tem dnevu priredi srečanje, kamor so povabljeni predstavniki vseh enot, ki so vključene v štab Civilne zaščite občine. Srečanja se udeležijo tudi predstavniki Slovenske vojske in Policije, s katerima občina sodeluje na vajah in intervencijah.
Letošnji dogodek je potekal včeraj, 3. marca 2016, v prostorih Centra požarne varnosti na Količevem. Slovesnosti so se poleg predstavnikov enot, ki so vključene v sistem civilne zaščite, udeležili tudi župan Občine Domžale, Toni Dragar, domžalska podžupanja mag. Renata Kosec, poveljnik CZ Domžale, Marko Žagar in nagrajenci državnih priznanj Civilne zaščite. Ta dan je bil namenjen tudi rednemu strokovnemu srečanju članov Štabov Civilne zaščite Občin Domžale in Tolmin, zato se je popoldanskega srečanja udeležila tudi delegacija iz Tolmina, ki jo je vodil poveljnik CZ Tolmin, Jože Dakskobler.
Ob Mednarodnem prazniku Civilne zaščite poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, podeli državna priznanja Civilne zaščite. Iz občine Domžale so priznanja prejeli: Janez Repnik (zlati znak CZ), PGD Stob-Depala za 110. Obletnico delovanja (srebrni znak CZ), Peter Cerar in Območno združenje Rdečega križa Domžale (bronasta znaka CZ). Priznanja bodo nagrajenci prejeli na regijski slovesnosti ob dnevu CZ 9. marca 2016.
Vsi trije govorniki: župan Toni Dragar, poveljnik CZ Domžale, Marko Žagar in poveljnik CZ Tolmin, Jože Dakskobler so na začetku srečanja poudarili pomen sistema civilne zaščite in reševanja ter tudi sodelovanje s štabi civilne zaščite v drugih občinah. Za vse državljane je namreč pomembno, da je civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena.
V glasbenem programu je sodelovala Glasbena šola Domžale. S tremi skladbami sta se najprej predstavila Lina Ogrin na kitari in Luka Zore na harmoniki pod mentorstvom Staše Udovič in Marka Zrneca. Za njima je nastopil še Orkester flavt GŠ Domžale pod mentorstvom Andreje Marčun.
Foto: Vido Repanšek
CZ_2016 (2) CZ_2016 (3) CZ_2016 (4)
Oglasno sporočilo