Pogled iz občinske klopi Občine Domžale: Najprej jih potrdijo, nato bi jih pa populistično nižali

0
2626

V zadnjem času je bilo veliko polemike o previsokih cenah komunalnih storitev v Domžalah. Pojavljale so se pobude in predlogi za znižanje tako iz opozicije kot tudi iz vodilne stranke v Domžalah, se pravi LTD.
Moram reči, da me je to presenetilo, saj je občinski svet v preteklem sklicu, soglasno sprejel s predpisi usklajene cene. Ta uskladitev se nanaša na državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Tisto kar najbolj razburja naše občane je višina omrežnine, ki se po novi uredbi obračunava in je predpisana glede na dolžino oziroma vrednost infrastrukture ter število in zmogljivost priključkov. Iz tega seveda sledi, da je višina omrežnine v vsaki občini drugačna.
Dejstvo je, da se v preteklih letih, desetletjih, v naši občini ni sistemsko in redno obnavljalo vodovodno omrežje, ki ima življenjsko dobo od 30 do 50 let. Cevovodi v Domžalah so stari tudi 50 let in več in so potrebni obnove. Če jih ne bomo obnavljali je s tem lahko ogrožena tudi pitna voda, kot je nedavno pojasnil direktor JKP Prodnik.
Še en podatek je pomemben. Sredstva, ki jih občina Domžale dobi z naslova omrežnin so namenjena izključno obnovi vodovodnega in komunalnega omrežja.
Zaradi vsega povedanega, si moramo postaviti vprašanje ali želimo občino, kjer bo kvaliteta komunalnih storitev padala in bodo kasneje potrebne velike investicije ali redno obnavljamo in vzdržujemo komunalno omrežje in na ta način zagotavljamo kvalitetno storitev v daljšem časovnem obdobju. Mislim, da pri takšnih vprašanjih populizem ni na mestu.

Uroš Breznik, SD, občinski svetnik

Oglasno sporočilo