Vprašanja za Občino Domžale o stroških aktualnih investicij

0
2438
SAMSUNG

Kar nekaj občanov in občank nam je posredovalo vprašanje glede prenove vhoda v občinsko stavbo. Predvsem jih zanima kakšen je bil celoten strošek investicije v letu 2015, prav tako pa nas zanima kakšen je predvideni strošek izgradnje dvigala v občinski stavbi in kdaj pričakujete, da bo investicija zaključena.
Prosimo še za podatek kolikšen je končni znesek plačila Parkirne hiše ter informacijo koliko od končnega zneska je bilo pridobljenih evropskih sredstev, koliko pa je bilo sredstev namenjenih iz proračuna Občine Domžale.

__________________________________________________________________

Številka: 090-312016
Datum: 19. 02. 2016

ZADEVA: INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA – PODATKI O INVESTICIJAH

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 – ZInfP, 109/2005 – ZDavP-1B, 2812006, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014, 5012014, 7212014 – skl. US, 1912015 – odi. US) vam v nadaljevanju posredujemo odgovore na vaša vprašanja.
Za preureditev vhoda v občinsko stavbo je bilo namenjenih 80.276,02 EUR.

Predvideni strošek izgradnje dvigala v občinski stavbi je 34.751,21 EUR, investicija pa naj bi bila končana predvidoma do 20. 07. 2016.

Iz proračunskih sredstev Občine Domžale je bilo za Garažno hišo center Domžale P+R plačanih 558.748,54 EUR.

Gregor MOHAR dipl. prav.

Oglasno sporočilo