Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale (NOVICE 3 2016)

0
2730

Objave o delu občinskega sveta najdemo lahko le na spletni strani občine, kar pa nikakor ni sprejemljivo za mnoge starejše občane, ki dela z računalnikom niso vešči. Občani imajo namreč pravico biti obveščeni o delu (ali nedelu) njihovih izvoljenih svetnikov, tako pa lahko v »papirni obliki« v Slamniku preberejo le posamezne »samohvale« predstavnikov strank, ki jim je cilj povedati »resnico«, ki ustreza njihovi stranki in njim samim. Kakšno je vaše stališče do tega vprašanja? 

Vsi ljudje imamo pravico izvedeti, kaj se dogaja v naši neposredni bližini. Občinska spletna stran je prav gotovo najbolj ažuren in natančen vir informacij, kar pa za ljudi, ki ne uporabljajo interneta, res nima pravega pomena. V nekaterih tiskanih izdajah je informacij že manj, v nekaterih pa jih sploh ni.
V stranki Lista Reza neprestano opozarjamo, da se je treba z ljudmi ukvarjati in informiranje je prav gotovo eden od pomembnejših dejavnikov za zdravo in ustvarjalno okolje. Včasih so se informacije širile od ust to ust, danes to, pri vsej tehnologiji, ki jo premoremo, ne zadostuje več. Pomembno pa je tudi, da znamo določiti pomen informacij in kakšno težo imajo za naše življenje.
Predpogoj za zadovoljstvo ljudmi je prava mera poštenega in plačanega dela, dostojanstvo v zasebnem in poslovnem življenju, možnost ustvarjanja po najboljših močeh in druženje, saj smo socialna bitja. In, ko se zadovoljni družimo, smo kreativni, pridejo prave informacije do nas. Točno tiste informacije, ki jih za dostojno življenje potrebujemo.

Alenka Resinovič Reza
Lista Reza

Oglasno sporočilo