Ob praznovanju 20.obletnice delovanja Likovnega društva Mengeš pregledna slikarska razstava

0
4395

Čudoviti glasbeni uvod in popestritev prireditve so ustvarili ob klavirski spremljavi Mirana Juvana v duetu mlada virtuoza Gal Juvan in Marjeta Banko pod budnim očesom violinske pedagoginje Anastazije Juvan.
Spomini sežejo 20 let nazaj v leto 1996, ko so štirje navdušenci in ljubitelji likovnega ustvarjanja v druženjih ob jutranjih kavicah moževali o vsakdanjih zadevah in ob takih pomenkovanjih je vzniknila tudi pobuda za ustanovitev likovnega društva Mengeš. S pripravami za realizacijo so začeli takoj in že kmalu udejanili društvo v zadovoljstvo mnogih ljubiteljev umetnosti. Vem, sprašujete se kdo so bili ti štirje navdušenci? To so bili Vinko Železnikar, Marjan Gabrilo, Janez Škrlep in Jože Mlakar. Slednji je postal tudi prvi predsednik društva. Njemu sta sledila še dva Abid Behrić in Miro Kolenko.
V teh letih se je društvo razvilo v družbeno zelo aktivno, saj ne deluje le v okviru občine Mengeš, temveč tudi na nivoju države in širše. V svoji dejavnosti imamo mnogo projektov, ki jih vedno bolj uspešno izvajamo. V zadnjem času se je v okviru društva ustanovila tudi foto sekcija, ki že žanje prva priznanja in nagrade. Vsi skupaj smo v obdobju dvajsetih let uspeli zgraditi in oblikovati življenjsko in delovno sredino – Likovno društvo Mengeš.
Seveda pa društvo ne more resnično živeti brez delovanja in podpore vseh članov društva. Še posebej pa smo veseli pohval, spodbudnih besed in nasvetov vseh, ki so v preteklosti aktivno sodelovali v društvu, ga pomagali graditi in oblikovati. Vsak posamezni ali skupinski uspeh nam daje dodatno moč in energijo, da nadgrajujemo že osvojeno znanje o likovnih zakonitostih. S svojimi deli smo tako prepoznavni v ožji in širši okolici. Ni nam več nerodno pohvaliti se in reči, da smo postali veliki, prepoznavni in uspešni. Za slovenski kulturni in ustvarjalni prostor to nedvomno drži. To se odraža v pridobljenih priznanjih doma in v tujini. Lahko smo ponosni na prehojeno pot, na naš kolektiv in na vsakega posameznika, skupaj zmoremo veliko in še več… Ponosna sem, da lahko v tem obdobju vodim skupino podobno mislečih ljudi, katere druži ljubezen do ustvarjanja in umetnost.
Za naš razvoj je pomembno članstvo v Zvezi likovnih društev Slovenije, ki nam omogoča, da s svojimi deli sodelujemo na skupnih vseslovenskih razstavah. Prav na osnovi strokovnega izbora del za te razstave lažje presojamo in primerjamo našo uspešnost z drugimi društvi. In naša bera s teh tekmovanj je ugledna, saj smo lastniki mnogih priznanj in certifikatov kakovosti, kot tudi že lastniki osmih Zlatih in ene srebrne palete za različne likovne zvrsti. Preteklo leto je ZLDS prvič točkovala uspešnost posameznih društev glede na oddana in nagrajena likovna dela po posameznih tematikah in deset najuspešnejših društev objavila, prvim trem pa podelila zlato, srebrno in bronasto plaketo. Prejeli smo Bronasto plaketo, na kar smo zelo ponosni.
Člani društva sodelujemo tudi na različnih natečajih Ex temporih doma in v tujini, kjer smo prav tako dosegli vidne uspehe. Delovanje društva je povezano tudi z mnogimi humanitarnimi donacijami v obliki podarjenih del.
V Mengšu pripravimo na leto dve do tri razstave s posebno tematiko, prav tako že vrsto let zapored v mesecu juniju in septembru organiziramo galerijo na prostem, ki smo je poimenovali »Sprehod ob Pšati«. Druga, tudi tradicionalna prireditev pa je »Srečanje na vasi«, pri družini Skok v Loki pri Mengšu, ki nas vsako leto gosti na svojem posestvu. Že več let sodelujemo tudi z Osnovno šolo Mengeš kot mentorji učencem.
Poleg tega posamezni člani tudi samostojno pripravljajo razstave v samem Mengšu ali po drugih krajih Slovenije. Radi se odzovemo povabilu drugih društev, kot tudi ostalih, ki imajo posluh za likovno umetnost. Tako smo razstavljali v več krajih po Sloveniji. Povezovanje z drugimi društvi nas krepi in utrjuje.
V svojem največjem razmahu je društvo štelo več kot 30 članov. Trenutno nas je 20. Tematske in druge razstave se redno odvijajo v tem prostoru. Drugače pa veliko pozornosti namenimo likovnem izobraževanju, v zadnjem času pa tudi fotografiji. Izobraževanje poteka v obliki tečajev. Člani delujemo na različnih področjih likovne umetnosti, slikarski, grafiki, kiparstvu in fotografiji.
Mentorja, ki sta nas vodila skozi vsa ta leta sta bila Vinko Železnikar in Lojze Kalinšek. Nekajkrat smo organizirali tudi posamezne tematske tečaje, ki so jih vodili zunanji mentorji, kot so Rajko Čaušević, Boge Dimovski, Izidor Jalovec in Miro Kačar.
Posebej moram poudariti, da brez Občine Mengeš in njenim vodstvom, ki nam je vsa ta leta trdno stalo in še stoji za nami in nas finančno podpira, marsikateri projekt, ki smo si ga v plan dela zastavili, ne bi bil mogoče izpeljati. Hvala gospod župan Franc Jerič.
Ob 20-letnici društva smo za vas pripravili pregledno razstavo z slikarskimi deli članov, ki so soustvarjali društvo oziroma še aktivno delujejo v našem likovnem društvu. Pričujoča razstava potrjuje raznolikost tehnik, zvrsti in motivov. Zastopane so skoraj vse zvrsti likovne umetnosti, med katerimi prevladuje slikarstvo. Predstavlja se 25 avtorjev, zdajšnjih in nekaj bivših članov, ki so se odzvali povabilu. Na ogled smo postavili 45 del.
Zahvaljujemo se vsem inštitucijam, kulturnim društvom, bivšim predsednikom, mentorjem, članom upravnih odborov, ter vsem, ki so s svojim delom v posameznih časovnih obdobjih ustvarjali kulturno preteklost in še ustvarjajo kulturno sedanjost društva. S tem smo dodali pomemben delež v kulturno življenje Mengša.
Zahvale za omogočanje pogojev za delo društva, za soustvarjanje, povezovanje, mentorstvo, vodenje in 20-letno članstvo smo podelili:
za dolgoletno sodelovanje:
Zveza kulturnih društev občine Mengeš
Turistično društvo Mengeš
Kulturno društvo Mihaelov sejem
Lovska družina Mengeš
Občina Mengeš
Kulturno društvo Anton Loboda
Osnovna šola Mengeš
Zveza likovnih društev Slovenije
Kulturno društvo Fran Maselj Podlimbarski – Krašnja
Boge Dimovski
Rajko Čauševič

Za mentorstvo:
Vinko Železnikar
Lojze Kalinšek

Za dolgoletno članstvo:
Teodora Blejec
Ina Malus
Milica Tomšič

Za vodenje društva:
Jože Mlakar
Abid Behrić
Miro Kolenko

Leonida Goropevšek, predsednica Likovnega društva Mengeš

leonida (2) leonida (3) leonida (4) leonida (5)

Oglasno sporočilo