Z odprtjem I. faze dela ceste Podgorje–Kamnik smo začeli sklop prireditev ob prazniku Občine Kamnik

0
3703

14.03.2016 je župan Marjan Šarec skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Podgorje Gregom Cvirnom s simboličnim prerezom traku odprl I. fazo dela ceste Podgorje–Kamnik. Dogodka pri Centru Cvirn sta se udeležila tudi podžupana Igor Žavbi in Matej Slapar, poleg predstavnikov izvajalcev in nadzornikov pa še krajanke in krajani naselja Podgorje.

Izbrani izvajalec KPL d. d. je septembra 2015 začel z gradbenimi deli »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje–Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede.« Dela v dolžini 530 metrov, ki so se zaključila decembra 2015, so obsegalazamenjavo spodnjega ustroja v debelini 90 centimetrov, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, vgradnjo granitnih robnikov za pločnik, izgradnjo pločnika v dolžini 610 metrov, izgradnjo avtobusnih postajališč, vgradnjo nosilne asfaltne plasti ceste, vgradnjo talnih led lučk na prehodu za pešce med avtobusnima postajališčema, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča. Sredstva so se porabila še za strokovno-tehnični nadzor ter izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo. Končna vrednost investicije je znašala 288.602,10 evrov. Investicijska dela so se financirala z dvoletnim proračunom za leti 2015 in 2016. V času del je bila vzpostavljena delna in popolna zapora ceste.

Uvodne besede je zbranim namenilpredsednik Krajevne skupnosti Podgorje Grega Cvirn in ob tej priložnosti dejal: »Danes je vesel dan, saj bomo namenu predali obnovljeni del ceste, ki je pred nami. Gre za pomembno posodobitev v Podgorju. Najprej bodo gotovo nad njo zadovoljni vozniki, a nič manj pa ni pomembna za pešce. Samo lani je na naših cestah življenje izgubilo veliko ljudi, med njimi je bilo ducat peščev in kolesarjev. Z novo signalizacijo, osvetlitvijo in pločnikom smo, upam da, prispevali k večji varnosti naših otrok, starejših občanov pa tudi vseh, ki ta odsek ceste koristimo. Veseli me, da smo kljub nekaterim začetnim težavam danes priča odprtju tega odseka, še bolj pa me veseli, da je za tako imenovano drugo fazo že skoraj vse nared. Hvala vsakemu posebej, ki je s podpisom ne le prispeval del svoje zemlje, ampak v prvi vrsti prispeval k večji varnosti vseh v Podgorju in tistih, ki v naš kraj prihajajo. V slogi je moč in le v dialogu je mogoč napredek, tudi naše vasi. Hvala vsem, ki to razumete, ki verjamete v delo za skupno dobro. Ob tej priložnosti želim izreči besede zahvale vsem, ki so pomagali, še posebej županu Marjanu Šarcu in podžupanu Igorju Žavbiju, Sandiju Borcu in mag. Matjažu Srši.«

Župan Marjan Šarec pa je ob tej priložnosti dejal: »Cesta čez Podgorje je tranzitna in zelo obremenjena, preko nje pa se dnevno valijo številna vozila. Zato je na tem mestu še toliko bolj pomembna ustrezna varnost in prometna infrastruktura. Slišati je bilo, da se v Podgorju ne da nič narediti in se ljudje med seboj ne gledajo ravno lepo. To smo presegli in dokazali, da v Podgorju temu ni tako. To je cesta sodelovanja. To je cesta, ki je plod ljudi, ki živijo tukaj v Podgorju, ki so začutili, da je treba delati za skupnost in stopili skupaj tako kot malo kje. Podgorje in Kamnik je lahko resnično ponosno na tiste ljudi, ki so dali svoj podpis in soglasje k temu, da smo lahko cesto začeli obnavljati. Na tem mestu ste se krajanke in krajani resnično izkazali, prav tako pa dobro kaže tudi za naprej. Ko bodo v nadaljevanju zaključene še vse ostale faze, bomo lahko rekli, da se vozimo po lepi in varni cesti. Resnična zahvala vsem, izvajalcem, nadzoru in lastnikom zemljišč. Verjamem, da bomo skupaj še naredili kakšno stvar in bo Krajevna skupnost Podgorje še naprej tako dejavna. Ob tej priložnosti se slednji tudi zahvaljujem, da znamo stopiti skupaj in se danes lahko iskreno ter zasluženo poveselimo. Naprej pa ostajajo načrti, ki jih bomo tudi uresničili.«

I. fazo dela ceste Podgorje–Kamnik je blagoslovil župnik Luka Demšar.

Za glasbeno popestritev odprtja so poskrbeli člani skupine Bojsi in Ana Kutnar, vezna beseda pa je pripadala Nataliji Baumann.

Z današnjim dnem smo tako pričeli s pestrim programom prireditev, ki smo jih pripravili v sklopu občinskega praznika, ko obeležujemo rojstni dan generala, kulturnika, pesnika, bibliofila in našega rojaka Rudolfa Maistra – Vojanova. Vabljeni, da se nam na slovesnostih in prireditvah, za katere velja prost vstop, pridružite tudi Vi.

Program s podrobnejšim opisom posameznega dogodka si lahko ogledate tukaj.

Oglasno sporočilo