Obnova poslovilne vežice na Brdu pri Lukovici

0
4723
Na območju Občine Lukovica imamo štiri poslovilne vežice, in sicer v Zlatem Polju, Krašnji, Češnjicah in na Brdu, dve sta novi, ena je zgledno urejena v kapeli Lurške matere Božje v Podgori, brdska pa je dotrajana in potrebujejo obnovo. Na osmi seji Občinskega sveta Občine Lukovica so v proračun uvrstili projekt adaptacije mrliške vežice na Brdu. Občinskim svetnikom ga je predstavil župan Matej Kotnik, svetniki in svetnice pa so se z njim strinjali in ga tudi sprejeli.

Poslovilna vežica na Brdu je bila postavljena sredi 80 let in je bila edina na območju Občine Lukovica, ki je v tistih časih sestavljala del skupne občine Domžale. Primarno je bila zgrajena za občane KS Lukovica, KS Prevoje in KS Rafolče, ljudje pa so se v tistih časih posluževali predvsem slovesa od pokojnika v domačem okolju. Danes jo pogosto uporabljajo tudi krajani Blagovice, saj razlike med njimi in občani v prej omenjenih krajevnih skupnostih ni. V preteklem letu je lastnik in upravljalec poslovilne vežice Občina Lukovica, ki se je ob prevzemanju objekta od krajevnih skupnosti odločila, da ga je treba obnoviti in urediti tako, da bo objekt v boljšem stanju kot je bil in ne slabšem.

Od začetka izgradnje se razen nujnih vzdrževalnih del ni nič delalo razen čiščenja in rednega vzdrževanja. Na objektu tako ni bilo večjih popravil, razen takrat ko je počil vodovod in je treba tudi sedaj urediti inštalacije ter takrat ko so neznanci kradli baker in je Občina popravila poškodovan objekt. Zaradi dotrajanosti objekta in dejstva, da je potrebuje temeljito obnovo, se je obenem pojavila tudi možnost za izboljšavo njegove funkcionalnosti. Stavbno pohištvo je dotrajano, prav tako notranja oprema, obnoviti se morajo sanitarije, čajna kuhinja, izolacija prostorov ter zunaj popokana keramika, na kateri drsi.

Prostori pod streho se bodo porušili
Obnova poslovilne vežice na Brdu bo stekla predvidoma jeseni. Streha bo ostala v celoti, obnovilo pa se bo le tiste elemente ostrešja, ki so dotrajani in poškodovani. Prostori pod streho se bodo porušili in nadomestili z novimi, ki bodo bolj ustrezni in funkcionalno služili svojemu namenu. Glede na pogosto rabo objekta župan Matej Kotnik pričakuje, da bo terminski plan izvedbe optimiziran s čimhitrejšo rekonstrukcijo. V času obnove se bo treba posluževati drugega načina poslavljanja od pokojnikov, in sicer z uporabo poslovilnih vežic v bližini (Dob, Krašnja) ali možnostjo, da pokojnik na dan pogreba leži v domači cerkvi.

Občinski svetniki in svetnice so se torej seznanili z novo funkcionalno zasnovo objekta, s katero bi želeli doseči, da bi spet dolgo časa služil svojemu namenu, bil v skladu s sodobnimi standardi ter hkrati bolj prijazen uporabnikom. Takšne namene ima tudi arhitekt Jože Kunšek, kar namerava doseči z novimi arhitekturnimi elementi kot so nova vrata, okna, preplesk lesenega ostrešja, z barvo tal … Župan Matej Kotnik pojasnjuje, da so se o funkcionalnosti projekta posvetovali tudi s pogrebnikom, ki je podal konkretne predloge za izboljšavo. “Meni osebno je tako kot svetnikom in svetnicam predlagan projekt obnove zalo všeč in sem z videnim do sedaj zelo zadovoljen. Kot župan se srečujem z ljudmi na objektu, ko se poslavljajo od svojcev, in se sam z vsemi njihovimi predlogi in sugestijami popolnoma strinjam. Če strnem izjave vseh, ki sem jih slišal, si vsi želimo podobno in prepričan sem, da lahko s tem projektom dosežemo prav to,” še dodaja.

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo