Žulj tedna (22.3.2016)

0
3904
Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna“. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdaj bo ponovno na voljo storitev javne blagajane, saj Delavska hranilnica Kamnik ne opravlja več teh storitev.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik tudi v letošnjem letu zagotavlja storitve javne blagajne za občanke in občane občine Kamnik, za kar so v proračunu zagotovljena sredstva.

Za izvajanje storitve javne blagajne je bila letos kot najugodnejši ponudnik izbranaDeželna banka Slovenije, ki ima izpostavo v Kamniku in Domžalah.

Na podlagi sklepa o izbiri je bila z omenjeno banko podpisana pogodba. V skladu s pogodbo bo banka vzpostavila vidne oznake z napisom »Javna blagajna Občine Kamnik« v poslovalnicah Kamnik in Domžale ter vzpostavila nudenje storitev plačevanja plačilnih nalogov brez provizije izdajateljev plačilnih nalogov (javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov) za občanke in občane občine Kamnik.

Javna blagajna naj bi predvidoma pričela z delovanjem s 1. 4. 2016.

Oglasno sporočilo