Rešena človeška življenja – neprecenljivo bogastvo

0
3757
24. marec 2016, Občni zbor Društva GRS Kamnik: Društvo GRS Kamnik je vrhunsko usposobljeno in organizirano društvo, ki zagotavlja, da se obiskovalcem gora nad Kamnikom ni treba bati, da bi ostali brez pomoči, ko so je potrebni.

Člani društva, ki prostovoljno in nesebično opravljamo dejavnost reševanja v gorah kot javno službo in smo vključeni v sistem zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji poleg območja Občine Kamnik, v celoti pokrivamo tudi območje občin Domžale, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin.

Večino vseh intervencij imamo na območju Občine Kamnik s katero odlično sodelujemo. To sodelovanje se poleg profesionalnega sodelovanja s Civilno zaščito Občine Kamnik odraža tudi z odličnim sodelovanjem z vodstvom Občine Kamnik, ki nas pri našem delu podpira in v dobršnem delu tudi sofinancira. Še posebej velja omeniti pomoč in prizadevanje vodstva Občine za rešitev naših prostorskih težav, saj trenutno nimamo svojih in za delo primernih.

ales_senozetnik_8293
Poleg članov in ostalih gostov so se zbora udeležili tudi podžupan Občine Kamnik Igor Žavbi, predsednik GRZS Igor Potočnik in predstavnik Policijske postaje Kamnik Mirko Končina.

Pregled članstva (Podatki o članih društva – december 2015) – število članov 55:

 • gorski reševalec – častni član 9,
 • gorski reševalec 35,
 • pripravniki 8,
 • izredni član 3.

Reševalna dejavnost. Osnovna dejavnost članov društva.

V letu 2015 smo zabeležili 27 intervencij, od tega 23 reševalnih in 4 iskalne, kar nas uvršča med bolj obremenjena društva GRS v Sloveniji. Opravili smo 754 ur reševalnega dela, v intervencijah je sodelovalo 252 reševalcev. S helikopterjem smo izvedli 11 intervencij, ostale so bile klasične. Zdravnik je bil prisoten v 12-tih.

Leto je bilo zaznamovano s tem, da po 6-tih letih k sreči z gora nismo prinesti mrtvega. Vse intervencije smo opravili varno in uspešno.

2016_03_27_23_02_39

Kljub velikemu povečanju obiskovalcev gora beležimo zmanjšanje števila nesreč, kar gre zagotovo pripisat tudi preventivnemu delu, ki ga opravljamo.

Brez usposabljanja ni uspešnega reševanja. Reševati želimo kakovostno in varno.

Priznanja za svoje delo so prejeli:

 • Franci Vrankar, plaketa za življenjsko delo
 • Bojan Pollak, srebrni znak Civilne zaščite
 • Damijan Kočar, zlati znak GRZS in bronasti znak Civilne zaščite
 • Robert Poličnik, zlati znak GRZS
 • Primož Trunk, zlati znak GRZS
 • Matej Kladnik, bronasti znak GRZS
 • Irena Mušič Habjan, bronasti znak GRZS
 • Tomaž Tišler, bronasti znak GRZS
ales_senozetnik_8297 ales_senozetnik_8299
ales_senozetnik_8304 ales_senozetnik_8306

Da smo vedno in v vseh razmerah sposobni reševati, se moramo nenehno usposabljati in slediti novostim v reševalni tehniki. Tako smo v letu 2015 izvedli vsa načrtovana usposabljanja:

 • usposabljanje članov iz letne tehnike reševanja,
 • usposabljanje članov iz zimske tehnike reševanja,
 • usposabljanje iz nudenja prve in nujne medicinske pomoči,
 • usposabljanje za iskanje izgubljenih oseb s pomočjo GPS naprav,
 • vrsto dodatnih usposabljanj za pripravnike in člane,
 • Urban Novak je z odliko opravil vse izpite za gorskega reševalca,
 • Franci Brcar, Matic Kozina, Primož Lavrič in Andrej Rezar končujejo proces usposabljanj in so tik pred tem, da opravijo izpit za reševalca,
 • Matej Bizjak končuje usposabljanje za gorskega reševalca inštruktorja;

Člani s specialističnimi nazivi so se udeležili usposabljanj, ki so jih organizirale komisije Gorske reševalne zveze Slovenije:

 • zimsko in letno usposabljanje reševalcev letalcev za modul C,
 • letni in zimski seminar za inštruktorje Gorske reševalne zveze Slovenije,
 • usposabljanje vodnikov reševalnih psov,
 • usposabljanje vodnikov reševalnih psov po programu za modul A1;

Imamo 30 članov s potrjeno licenco za gorskega reševalca po merilih Gorske reševalne zveze Slovenije.

Preventivna in organizacijska dejavnost. Da bi reševali čim manj, če pa že, čim bolje organizirani.

Člani društva se zavedamo, da je preventivno delovanje največji prispevek k zmanjševanju nesreč, zato vsako leto poleg reševalnega dela in usposabljanj opravimo ogromno preventivnih dejavnosti. V ta namen smo izvedli:

 • tečaja varne hoje za obiskovalce gora v zimskih razmerah,
 • dneva varne hoje v gore v letnih razmerah za otroke in njihove starše,
 • dežurstva na prireditvah,
 • predstavitev dejavnosti Gorske reševalne službe po šolah in vrtcih,
 • dežurstva v poletni sezoni,
 • redna dežurstva v helikopterski enoti na Brniku,
 • dejavnosti v zvezi s postavitvijo repetitorja na Veliki planini;

Udeležili smo se Dneva reševalcev na Jezerskem, Koflerjevega memoriala v Vratih, spominske slovesnosti na Okrešlju, srečanja inštruktorjev v Paklenici, Valentinovega teka v Kötschach-Mauthen in drugih prireditev, ki so jih organizirala društva in Gorska reševalna zveza Slovenije.
Imeli smo redni volilni Občni zbor, 9 rednih mesečnih sestankov, člani Upravnega odbora smo se sestali 6 krat.
Da je delo društva potekalo nemoteno, je bilo treba opraviti ogromno organizacijskega dela, ki običajno ostane neopaženo in nezabeleženo, veliko prostega časa pa smo namenili tudi vzdrževanju psihofizične kondicije.

Sožitje generacij je porok za dobro in uspešno opravljeno delo. Polet in zagnanost mladih ter izkušenost in modrost starejših je značilnost društva, ki jo in jo moramo negovati.

V društvu aktivno delujejo tudi častni člani, ki s svojo modrostjo in izkušnjami veliko pripomorejo, da težave in izzive, s katerimi se soočamo, rešujemo uspešneje. Vsem njim gre posebna zahvala.
Zahvala Cenetu, ki je kljub temu, da ima čez 80 let, med aktivnejšimi v društvu. Jerneju, ki je v letu 2015 dopolnil 75 let pa iskrene čestitke.

ales_senozetnik_8313 ales_senozetnik_8316
Jernej Koritnik je v letu 2015 dopolnil 75 let. Cene Griljc od Franca Miša, predsednika društva prejema knjigo Alpe kot jih vidijo ptice.

Odgovornosti ne prenašamo na druge. Sodelovanje članov društva v Gorski reševalni zvezi Slovenije.

Zavedamo se, da smo za uspeh in razvoj gorskega reševanja odgovorni sami, zato smo člani društva zelo aktivni tudi pri delu in vodenju Gorske reševalne zveze Slovenije.
V mandatnem obdobju 2014 – 2018 delujemo v organih Zveze kot:

 • Matjaž Šerkezi in Franc Miš – člana odbora Gore in varnost Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije,
 • Janez Volkar – član upravnega odbora Ustanove sklad Okrešelj,
 • Damjan Kočar in Matjaž Šerkezi – člana izpitne komisije Gorske reševalne zveze Slovenije,
 • Damjan Kočar – član Komisije za letalsko reševanje,
 • Lojze Jerman – član Nadzornega odbora Gorske reševalne zveze Slovenije,
 • Matjaž Šerkezi – predsednik Komisije za informiranje Gorske reševalne zveze Slovenije,
 • Franc Miš – podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije;

V slogi je moč in uspeh. Sodelovanje društva z ostalimi društvi in institucijami za zaščito in reševanje.

Društvo je vse od ustanovitve pred več kot 90-timi leti močno vpeto v delo lokalnega okolja in tako danes že tradicionalno dobro sodeluje z:

 • Občino Kamnik in Civilno zaščito Občine Kamnik,
 • Policijsko postajo Kamnik,
 • Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik,
 • gasilskimi društvi iz občine Kamnik,
 • družbo Velika planina d.o.o.,
 • planinskimi in ostalimi društvi v Občini Kamnik, še zlasti s Planinskim društvom Kamnik in Alpinističnim odsekom planinskega društva Kamnik;

Kot je zapisano že v uvodu, moram izpostaviti zelo dobro sodelovanje z Občino Kamnik, ki nam zagotavlja dobršen del sredstev za delovanje, v zadnjih letih pa se intenzivno trudi, da nam bi rešila prostorsko problematiko.
Poudariti velja tudi zgledno sodelovanje s Planinskim društvom Kamnik, predvsem z alpinističnim odsekom, od koder prihaja tudi večina naših članov.

Vedno si želimo uspešen zaključek. To nam je plačilo in motivacija za nadaljnje delo.

Leto smo ponovno zaključili uspešno. Uspešno nadaljujemo več kot 90 letno delovanje društva, ki je uspešno predvsem zato, ker se člani zavedamo svojega osnovnega poslanstva – čim bolj učinkovito in uspešno pomagati pomoči potrebnim.

Pred leti smo si zastavili cilj, da bomo delali tako, da bo vsak član društva ponosen, da je kamniški gorski reševalec.
Ponosno lahko ugotovim, da je cilj dosežen, kajti veliko je razlogov, ki to potrjujejo. Predvsem so to rešena človeška življenja – neprecenljivo bogastvo. Nam šteje samo to.

Hvala vsem članom za delo, ki ste ga opravili. Hvala za vse, kar ste prispevali k našemu uspehu. Brez vas ne bi bili, kar smo in na tem mestu ne bi bilo zapisano, kar je.

Besedilo: Franc Miš, predsednik Društva GRS Kamnik
Fotografije: Aleš Senožetnik

Oglasno sporočilo