Tantalove muke in modrost Atene sta ukanila Gordijski vozel

0
3053

Širše območje Velike planine in Kamniških Alp je zaradi specifike območja slabo pokrito s signalom ZaRe (signal sistema zaščite in reševanja). Člani Društva GRS Kamnik smo na to opozarjali že vrsto let, saj smo pri vsaki intervenciji imeli težave z zvezo in v ta namen postavljali mobilni repetitor. Zaradi pomanjkanja frekvenc v sistemu ZaRe težav ni bilo mogoče rešiti. Po večletnih prizadevanjih smo le to uspeli rešiti in dobiti frekvenco od Ministrstva za obrambo RS.

Če povzamemo celotno triletno zgodovino od ideje do realizacije, je v prizadevanja bilo vložene veliko energije. Od izmere pokritosti področja iz različnih lokacij, postavitev mobilnega repetitorja na različnih lokacijah in preizkus zvez še iz tako slabo pokritih predelov Velike planine, kjer je slaba ali šibka pokritost tudi z mobilnim (GSM) signalom.

20160406_grs_kamnik_repetitor_002
Franc Miš, predsednik Društva GRS Kamnik in eden glavnih “motorjev” za postavitev repetitorja in pridobitev frekvence. Franc Miš in direktor Velike planine, d.o.o. Leon Keder.
Repetitor, ki smo ga danes vklopili, se je že v fazi testiranja pokazal za več kot potreben, saj smo kamniški gorski reševalci imeli intervencije, kjer smo rešili življenje tudi zaradi dobre zveze.

Z vklopom ne bodo rešene samo naše težave, temveč bo repetitor pokril tudi širše območje SV dela Tuhinjske doline in bo v korist celotni kamniški Civilni zaščiti.

Pri tem se zahvaljujemo Občini Kamnik in podpžupanu Igorju Žavbiju za vso podporo, CZ Kamnik, vodstvu (Srečko Šestan in Darko But) in posameznikom na URSZR ter podjetju IT 100 d.o.o., ki so nam bili pripravljeni prisluhniti, svetovati in pomagati pri izmerah pokritosti, MORS za dodelitev frekvence, Veliki planini d.o.o. za odobritev lokacije na Gradišču in elektrifikacijo in članom Društva GRS Kamnik za vztrajnost in pomoč pri preverjanju zvez in vestno beleženje le teh.

Obiskovalci Velike planine in Kamniških Alp bodo odslej še varnejši, naše delo pa učinkovitejše z namenom ponesrečence čim prej predati v profesionalno medicinsko oskrbo.

Celotna zgodba pa je še en dokaz vztrajnosti, da se včasih lahko tudi s Tantalovimi mukami in premišljenostjo Atene “preseka” Gordijski vozel, ki je na prvi pogled še tako nerešljiv.

Besedilo: GRS Kamnik
Fotografije: Marjana Hanc

Oglasno sporočilo