Pisma bralcev: Nov vozni red nihalke na Veliko planino

0
5357

Zakaj se na Veliki planini trudijo odgnati še tistih nekaj navdušencev, ki jo radi obiskujejo? Nov vozni red nihalke je naravnost katastrofalen, saj bo ta vozila le še trikrat na dan med tednom in tako obiskovalce silila, da bodisi »pohitijo« z odhodom ali pa bodo morali ostati gor več kot bi si morda želeli. V vsakem primeru se s takim načinom obiskovalce odganja. Zanima me, zakaj je tako, saj po mojih podatkih ena vožnja nihalke upravitelja ne stane skoraj nič, saj je cena ene vožnje, odkar se z njo pridobiva tudi električno energijo, okrog 6 evrov!!! Torej je vožnja rentabilna tudi, če imate 1 (enega) gosta v nihalki.
A.S. (naslov hranimo v uredništvu)

V sklopu reorganizacije in optimizacije poslovanja družbe Velika planina, d.o.o. je bila narejena tudi natančna raziskava prevoženih potnikov z nihalko. Cilj raziskave je bil ugotoviti ali so vozni redi primerni in usklajeni z dejanskim obiskom potnikov ter, ali je mogoče delo družbe Velika planina, d.o.o. optimizirati tudi na področju prevozov z nihalko in s tem prihraniti določena sredstva.
Raziskava je tako dala natančne podatke na po-dlagi katerih smo lahko naredili nov vozni red za celo leto, ki je prilagojen dejanskim obiskom potnikov. V preteklosti temu ni bilo tako. Nihalka je namreč v preteklosti obratovala npr. izven sezone tudi do 18. ali 20. ure. Analiza je torej pokazala, da smo v času od 16. do 20. ure prepeljali zelo malo ali nič potnikov. To je bilo, seveda iz vidika poslovanja družbe Velika planina, d.o.o. potratno, saj morajo biti za obratovanje nihalke prisotni najmanj trije do štirje zaposleni. Prav tako nihče izmed žičničarskih podjetij v Sloveniji nima tako dolgega obrato-valnega časa kot ga je v preteklosti imela družba Velika planina, d.o.o., ker enostavno po tem ni potrebe. V preteklosti je na Veliki planini ta potreba bila, predvsem v času, ko je obratoval hotel Šim-novec, ki pa, kot vsi vemo, ne obratuje več.
Ne nazadnje nov vozni red ni bil sestavljen samo na podlagi analize pripeljanih potnikov, temveč smo se pred izdelavo pogovorili z nekaterimi lastniki počitniških koč in ponudniki nastanitvenih kapa-citet. Za primer lahko povemo, da smo npr. petkov vozni red izven sezone podaljšali do 17. ure, kljub temu, da je analiza pokazala, da gre večina potnikov, ki izven sezone za vikend prebiva v kočah, na planino do 15. ure. Zaradi nekaj potnikov, ki zaradi službe ali drugih razlogov ne morejo priti do 15. ure, smo tako vozni red na njihovo (lastnikov nastanitvenih koč) pobudo podaljšali do 17. ure. Takšnih manjših prilagoditev je v novem voznem redu še nekaj.
Namen novega celoletnega voznega reda je, da si potniki lahko vnaprej ogledajo vozni red in da se vzpostavi neka konstanta obratovanja nihalke, na katero se bodo potniki lahko navadili in zanesli. Prepričani smo, da se bodo potniki hitro privadili na nov vozni red. Seveda si v družbi Velika planina, d.o.o. želimo, da bi nihalka vozila vsak dan od 7. do 20. ure, ne glede na letni čas, vendar trenutno to zaradi finančnih omejitev družbe Velika planina, d.o.o. ni možno.
Vsekakor pa ne drži podatek vašega bralca, ki govori, da ena vožnja nihalke stane okoli 6 evrov. Res je, da je strojnica nihalke narejena tako, da tudi sama ustvarja električno energijo, ki jo vrača v sistem, vendar samo takrat, kadar je kabina, ki se vrača v dolino dosti težja od kabine, ki se vzpenja. To je predvsem v času poletne sezone in v času smučarske sezone, ko so kabine polne.
Kljub novemu urniku obratovanja nihalke, smo se odločili, da bo nihalka obratovala tudi izven urnika, če bo to seveda potrebno. Predvsem, če bodo potniki vožnjo nihalke zamudili in naslednje vožnje za tisti dan ne bo več ali če bo potrebno z nihalko prepeljati več oseb ali za najavljene skupine in podobno. Skratka, kot do sedaj, bomo tudi v prihodnje poskrbeli, da bodo potniki prišli na Veliko planino.

Leon Keder,
direktor Velike planine, d.o.o.

Oglasno sporočilo