Žulj tedna Občine Kamnik (12.4.2016)

0
2634

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna“. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Mlad par zanima, če v Kamniku obstaja subvencija za najem stanovanja in kakšni so pogoji za kvalifikacije.

Odgovor občinske uprave

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • stalno prebivališče v občini Kamnik;
 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 odstotkov primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 odstotokov vrednosti primernega stanovanja;
 • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;
 • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona in ostale premoženjske pogoje, če so:

 • najemniki neprofitnih stanovanj;
 • najemniki namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin;
 • najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
 • najemniki tržnih stanovanj;
 • hišniki.

Ne glede na deveti odstavek 121. člena Stanovanjskega zakona pripada subvencija prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega bivališča.

Ker je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kot letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za občinsko neprofitno stanovanje v namen pridobitve subvencije neposredno na občinski upravni organ.

Občinska uprava po preveritvi zgoraj navedenih pogojev prosilca pošlje odgovor. V kolikor prosilec prejme pozitiven odgovor, lahko na Center za socialno delo Kamnik pošlje vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in zaprosi za subvencijo tržne najemnine. V primeru, da prosilec izpolnjuje dohodkovne in premoženjske cenzuse, Center za socialno delo Kamnik izda pozitivno odločbo, Občina pa mesečno najemodajalcu nakazuje tržno subvencijo.

Oglasno sporočilo