Prireditev ob 10-letnici delovanja OŠ Dragomelj

0
9918
Na Osnovni šoli Dragomelj je v sredo, 13. aprila 2016, potekala slavnostna prireditev s katero so obeležili 10-letnico nove šole.
Slavnostni govornik je bil naš župan, Toni Dragar, ki je dejal: “Pred nekaj tedni sem prejel vabilo s strani ravnateljice gospe Murn na slovesnost ob deseti obletnice ustanove. Ne morem verjeti, kako hitro je minilo deset let, odkar je bil ustanovljen javno vzgojno izobraževalni zavod Osnovne šole Dragomelj, katerega odlok sta v začetku leta 2006 na svojih sejah sprejela Občinski svet Občine Domžale in Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Sicer me pa na to šolo vežejo lepi spomini, saj je bila to ena prvih zgodb o uspehu na začetku mojega županovanja leta 2006.”

Na prireditvi je igral Big-band Orekstra Slovenske vojske, ki je bil prisoten že na slavnostni otvoritvi šole pred desetimi leti. Tokrat so prireditev otvorili s slovensko himno, nato pa nadeljavli z najbolj znanimi slovenskimi popevakmi (Ne čakaj na maj, Kekčeva pesem, Zemlja pleše,…). Otroci OŠ Dragomelj pa so zraven plesali in peli ter nam pokazali svoje raznolike talente. Bili so oblečeni v 4 barve – modro in rumeno ter rdečo in zeleno. S tem so namreč pokazali, da “pripadajo” dvama občinama – domžalski in tudi malce ljubljanski.

Iz takratnega investicijskega programa, ki je bil narejen februarja 2001 in noveliran v decembru 2003, je razvidno, da je bila predmet investicije izgradnja osnovna šole in vrtca v Dragomlju. Šlo je za nadomestno gradnjo takratne podružnične šole v Dragomlju, ki je bila zaradi izgradnje avtoceste potrebna rušenja in jo je odkupila Družba za avtoceste Republike Slovenije. Ker je šlo za investicijo, ki leži praktično na meji dveh občin, je kot soinvestitorka k investiciji izgradnje osnovne šole pristopila Mestna občina Ljubljana kot polovična lastnica in sofinancerka, Občina Domžale pa je bila izključna investitorka enote vrtca. Podlaga za ocenitev potrebnih zmogljivosti šole so bili demografski podatki obeh občin, zazidalni načrti ter predvidena dinamika izgradnje šole.
Vseskozi je bila načrtovana 18 oddelčna devetletka s telovadnico in 3 oddelki predšolske vzgoje. Predvideno je bilo, da bi šolo obiskovalo 364 učencev. Stroški izgradnje, opreme in inženiringa so znašali preko 5,9 milijonov evrov.
Šolski okoliš pokriva območja naselij: Bišče, Dragomelj, Mala Loka, Pšata, Šentpavel pri Domžalah, Šentjakob ob Savi in Podgorica pri Črnučah.
Osnovna šola Dragomelj ima trenutno 17 oddelkov in ima zagotovljen vpis za 2 oddelka prvošolcev. Vrtec v Dragomlju ima kapacitete za 76 otrok (2 oddelka prvega in 2 oddelka drugega starostnega obdobja). Demografski podatki za šolsko leto 2016/2017 kažejo na vpis 2 oddelkov (do 51 učencev).
Osnovna šola Dragomelj je najmlajša izobraževalna in vzgojna ustanova v občini, šola in vrtec imata na širšem območju regije velik ugled, a hkrati tudi več odgovornosti in prizadevanj za to, da raven svojega pedagoškega in vzgojnega dela ne le ohranja, ampak jo nenehno dviguje.
Današnja družba od osnovne šole pričakuje zelo veliko: da bo učence dobro opremila z znanjem za uspešno nadaljevanje šolanja ter jih oblikovala v osebnosti, ki bodo znale vzpostavljati ustvarjalne medčloveške odnose in odgovarjati na življenjske izzive današnjega in jutrišnjega sveta.
Občino Domžale in njeno vodstvo veseli, ko vidimo, da je Osnovna šola Dragomelj uspešna tako pri uresničevanju svojega osnovnega poslanstva kot tudi na področjih, ki le-tega nadgrajujejo.
Vir: Občina Domžale
os_dragomelj_10_let (2) os_dragomelj_10_let (3) os_dragomelj_10_let (4) os_dragomelj_10_let (5) os_dragomelj_10_let (6) os_dragomelj_10_let (7) os_dragomelj_10_let (8) os_dragomelj_10_let (9) os_dragomelj_10_let (10) os_dragomelj_10_let (11)
Oglasno sporočilo