Letošnji otroški parlament o pasteh mladostništva

0
2851
Dopoldan se je v dvorani Doma kulture Kamnik odvijal otroški parlament na temo »Pasti mladostništva«. Srečanju predstavnikov mladih iz kamniških osnovnih šol, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Marije Vere, Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, Osnovne šole Stranje, Osnovne šole 27. julij Kamnik in Osnovne šole CIRIUS Kamnik, pod organizacijskim vodstvom Mladinskega centra Kotlovnica, se je pridružil tudi župan Marjan Šarec.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanjaotrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine.

Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. Otroški parlament deluje v oblikizasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo vosnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament indelegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu. Slednji je v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije potekal 11. aprila,občino Kamnik pa so zastopali učenci Osnovne šole CIRIUS Kamnik.

Kot rečeno, se je dopoldan odvijal otroški parlament tudi v občini Kamnik. V Domu kulture Kamnik, kjer so mladi zaključili s celoletnim delom in aktivnostmi na šoli ter izven nje, so predstavili svoje poglede na letošnjo osrednjo temo. V delavnicah so jih mentorji posameznih šol spodbudili in jih vodili k razmišljanju o pasteh mladostništva. Da bi mladi dobili odgovore na vprašanja, ki so se jim porajala ob razpravah, so organizatorji v goste povabili Anjo Koželj iz Centra za socialno delo Kamnik, Lana Vošnjaka iz Urada varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Marka Pusherja iz Centra za varnejši internet safe.si in predstavnika dijaške skupnosti Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Žana Potočnika. Učenci CIRIUS-a pa so poročali o obisku regijskega in nacionalnega otroškega parlamenta.

Mlade je nagovoril tudi župan Marjan Šarec, ki je poudaril, da se ob letošnji temi lahko tudi odrasli veliko naučimo o naših mladostnikih, predvsem o tem, kako to obdobje doživljajo, kaj jim predstavlja največje težave, ovire, izzive in kaj od nas potrebujejo. Le prisluhniti jim moramo znati. Za konec pa je poudaril, da se tudi mladi ne smejo brezglavo prepuščati zavajajočim medijem, ki so na voljo na vsakem koraku, ampak vse stvari v življenju preizkušati s pravo mero in na prav način.

Oglasno sporočilo