TeDni(K) Občine Kamnik (18.4.2016)

0
2781

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec del je v tem tednu pričel z deli na regionalni cesti v Soteski. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del  je nadaljeval z deli na območju Potoka proti vasi Vaseno. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartna v Tuhinju. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.

Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija plazu na Klemenčevem

Na občinski cesti v kraju Klemenčevem se izvaja sanacija plazu pod 3. serpentino. Izvajalec del z vrtalno garnituro izvaja pilotno steno, ki bo podprla zemeljski plaz pod cesto. Skladno s projektno dokumentacijo po izvedenih preko 60 vrtin za izvedbocelotne podporne konstrukcije »pilotne stene«. Po ocenah izvajalca in geomehanika, glede na težko dostopnost gradbišča bodo dela zaključena konec meseca maja, v kolikor bodo ugodne vremenske razmere.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravili smo gradivo za letna poročila javnih zavodov za preteklo leto, s katerimi se bo na majski seji seznanil občinski svet Občine Kamnik.

Pripravili smo pogodbo o izvedbi Žogarije, ki se bo odvijala v četrtek, 2. junija 2016, od 9. ure dalje na Glavnem trgu v Kamniku.

Svet ustanoviteljic Občine Kamnik in Občine Komenda je podal soglasje k imenovanju mag. Brede Podbrežnik Vukmir za direktorico javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za obdobje petih let.

Lepo vabljeni pred Župnijsko cerkvijo sv. Jurija v Nevljah, kjer se bo v soboto, 23. aprila 2016, ob 10. uri odvijal blagoslov motorjev za srečno vožnjo v tem letu.

Neodvisna strokovnjakinja Združenih narodov Rosa Kornfeld-Matte je bila v četretek, 14. aprila 2016, skupaj z nekdanjim slovenskim veleposlanikom Argentine in Čila Tomažem Mencinom na uradnem obisku v Zavodu Oreli. Ministrstvo za zunanje zadeve je Kamnik izbralo z namenom ogleda primera dobre prakse in uspešnega modela za razvoj pomoči starejšim. Tako visok obisk predstavnika Združenih narodov za pravice starejših je veliko priznanje Občini Kamnik in Zavodu Oreli.

Rosa Kornfeld-Matte se je udeležila mednarodne konference o staranju prebivalstva, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve, od 11. aprila do 12. aprila 2016, na Brdu pri Kranju. Pregledali so veljavne normativne okvire, izmenjali najboljše prakse in pogledali mednarodno odzivanje na staranje prebivalstva. Poleg političnih in vsebinskih pogledov na demografske spremembe v svetu si je v Sloveniji želela ogledati primere najboljših praks.

Ob ogledu  svetovalne pisarne za starejše v Kamniku se je pogovarjala s predstavnico Občine Kamnik Katjo Vegel, z vodjo pisarne za starejše Martino Ozimek in s člani skupine za samopomoč. Nato je sledila podrobna predstavitev modela, ki se je odvijala v občinskih prostorih in jo je pripravil Zavod Oreli v angleškem jeziku. Predstavniki Zavoda Oreli so pojasnili razvoj inovativnega modela, ki je nastal iz prakse in temelji na postopni modularni izgradnji mreže. V model so vključeni različni akterji na območju občine Kamnik v koordinirano delovanje. Zavod Oreli skrbi za razvoj vsebinskih podpornih aktivnostih in uporabo novih IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) rešitev. Še posebej je bila izpostavljena enotna informacijska točka, modul Prostovoljec za organizacijo prostovoljcev na terenu, svetovalna pisarna za starejše in permanentna izobraževanja.

Predstavnica Združenih narodov je bila nad modelom navdušena, pohvalila je visok strokovni pristop zaradi natančnega spremljanja demografije v občini Kamnik, stalnega medgeneracijskega izobraževanja in vključevanja mladih ter dobro podporo lokalne skupnosti. Poudarila je tudi, da si brez vključitve najnovejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij ni mogoče predstavljati učinkovitega sistema za pomoč starejšim. Vsaka država mora razviti svoj način medgeneracijskega sodelovanja, ki temelji na lastni kulturi in tradiciji. Gospa Rosa Kornfeld-Matte je prosila za podroben opis našega modela, da ga kot primer dobre prakse vključi v poročilo OZN. V dar pa je prejela sliko mesta Kamnik. Po uradnem zaključku je sledil klepet ob manjši pogostitvi.

Oglasno sporočilo