TeDni(K) Občine Kamnik (2.5.2016)

0
2728

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Soteske. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Lokah. Potekala je vgradnja posode črpališča. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartno v Tuhinju. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Objava “Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik”, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/2016 dne, 22. 4. 2016, je postala osnova za izdajo javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik za leto 2016.
Namen tega javnega razpisa je zagotavljanja kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj, sofinancira najrazličnejše programe in projekte v občini Kamnik ter s tem podpira ljubiteljsko kulturo. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 26. maj 2016, do 10. ure.

Oglasno sporočilo