Pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
3382

Posredovano na: 12. seji dne, 17. 3. 2016 

Zakaj občina ni širše objavila prodaje nepremičnine Dom na Krku, npr. v časopisu Delo, Dnevnik. Prav tako ni v redu 8-dnevni rok razpisa.
Robert Pečnik /SMC/

Rok za oddajo ponudbe je 4.4.2016 do 12.00, razpis pa je bil objavljen 16.3.2016 ob 8.00, kar znaša 19 dni in 4 ure časa za oddajo ponudbe.
Oglaševanje v dnevnem časopisju je cenovno drago, zaradi tega se je komisija za prodajo (predstavniki vseh občin solastnic), na podlagi priporočil hrvaških strokovnjakov za nepremičnine, odločila kako in kje objaviti povabilo, da bo doseglo ciljno publiko. Povabilo k oddaji ponudb smo objavili v Reškem Novem listu, Glasu Istre, na portalih vseh občin in na portalu domžalec.si.
Gregor Grmek, mag., pomočnik vodje Oddelka za premoženjske zadeve

___________________________________________________________________
Predlog za rešitev slabo zasedene parkirne hiše v Domžalah, ki jo je veliko plačala tudi Občina Domžale in jo je potrebno kar najhitreje začeti tržiti in sicer:
– Večinoma vsa mesta imajo plačljivo parkiranje (pri nas pa za Vele parkiranje brezplačno koristijo ne-Domžalčani in pametno bi bilo po že obstoječih idejnih projektih to peščeno parkirišče odstraniti in spremeniti v večnamenski prostor in sprehajalno os). Parkiranje pa naj plačajo.
– Ostala parkirišča naj bodo brezplačna samo do ene ure, za vikende pa je lahko tudi brezplačno.
– Lek ima velik problem s parkiranjem zaposlenih (parkirajo po travnikih ob železnici in tudi že za Lip Radomlje ter Papirnico Lipa od koder jih njihov lastni kombi vozi do službe v Leku). Pametno bi bilo, da za simbolično ceno raje parkirajo v garažni hiši.
Predlagamo skupni sestanek predstavnikov Občine Domžale. Leka in na primer KAM BUS-a, kot javnega prevoznika. Tako bi bilo lahko zagotovljeno pravilu P + R.
Mogoče bi bila to lahko tema kakšne točke od naslednjih sej OS. Kakšno pa je mnenje Občine Domžale?
Lidija Ambrož Marčun /SMC/

Občina Domžale žal ne more in ne sme posegati v peščeno parkirišče pri Tušu, saj je lastnik parcel 3947/1 in 3947/11 (k.o. Domžale) podjetje Tuš nepremičnine, upravljanje nepremičnin d.o.o. in je tako privatna lastnina. Strategija režima parkiranja na območju občine Domžale poteka in se v prihodnje predvideva spremenjen režim parkiranja. Pogovori z Lekom o možnosti sodelovanja so v pripravi. Prav tako potekajo pogovori glede manjših sprememb poslovanja v Garažni hiši Domžale P.+R. Od odprtja Garažne hiše Domžale P+R smo zavezani sistemu in pogojem P+R in sicer za pet letno obdobje od odprtja. Vsak uporabnik, kateri plača parkirnino mora dobiti možnost koriščenja javnega prevoza, zato »klasično« trženje garažne hiše v omenjenem obdobju ni mogoče. Mnenje občine Domžale je, da v prihodnosti stremimo k rentabilnosti Garažne hiše Domžale, da omogočimo čim več javnih parkirnih površin prebivalcem občine Domžale, vendar sistem P+R trenutno v Garažni hiši Domžale P+R tega ne omogoča na široko.
Gregor Turel, strokovni sodelavec VII/1

__________________________________________________________________
Občani predlagajo, da bi bila poročanja v Slamniku o sejah OS Domžale bolj obširna, da bi bolje razumeli vsebine razprav ali odločitev. Pravijo namreč, da velikokrat ne razumejo zakaj se gre, ker niso vedno na tekočem, zato vsega ne razumejo in ne vedo za kaj sploh neke spremembe.
Peregrin Stegnar /NSi/

Prispevke z občinskih sej pripravlja sodelavka iz službe za odnose z javnostmi. Ker je zaposlena v občinski upravi, morajo prispevki s sej temeljiti izključno na informacijah, v katerih se ne kaže avtorjeva prisotnost. Pri informativni funkciji avtor o dogodku poroča in obvešča na distanciran oziroma nevtralen način, pri katerem se s svojimi ocenami in mnenji ne vpleta. Zato so po našem mnenju sprejemljiva le poročila, ki temeljijo izključno na sklepih Občinskega sveta.
Teja Hauptman, strokovna sodelavka

Oglasno sporočilo