Kulturno društvo Priden možic je prejelo častno Valvasorjevo priznanje

0
3468
Včeraj, 18. maja 2016, na mednarodni praznik muzejev, je Slovensko muzejsko društvo na svečani prireditvi pod častnim pokroviteljstvom predsednika države, gospoda Boruta Pahorja v Pokrajinskem muzeju Koper podelilo svoja stanovska priznanja. Letos so častno Valvasorjevo priznanje namenili Kulturnemu društvu Priden možic iz Kamnika, in sicer za zasluge pri ohranjanju in varstvu industrijske kulturne dediščine mesta Kamnik.

Takole so nagrado prizadevnim članom KD Priden možic utemeljili v strokovni komisiji, sestavljeni iz uglednih muzejskih strokovnjakov: Kulturno društvo Priden možic že leta aktivno in kreativno sodeluje z Medobčinskim muzejem Kamnik. Leta 2013 je sodelovanje postalo še bolj tesno – bili so pobudniki panojske razstave o kamniški industrijski dediščini na prostem – v okviru poletnega kulturnega festivala Kamfest v Kamniku. K sodelovanju so povabili Medobčinski muzej Kamnik in to je bil začetek projekta KAM SO ŠLE VSE FABRIKE, ki je ob muzejski razstavi, publikaciji Mali besednjak kamniške industrije vsebovalo tudi niz spremljevalnih projektov. KD Priden možic in Medobčinski muzej Kamnik sta s skupnimi močmi organizirala javno razpravo o usodi nekdanjega vojaškega zaprtega območja kamniške smodnišnice. V javnosti se je tako sprožilo povečano zanimanje za materialno in duhovno ostalino industrializacije Kamnika.Leta 2014 sta Priden možic in Mladinski center Kotlovnica iz Kamnika v okviru mednarodne prostovoljske mreže organizirala prvi del projekta GUN POWDER CITY (Mesto smodnika). V njem so štirje nemški prostovoljci ob pomoči sodelavcev Medobčinskega muzeja Kamnik raziskovali možnosti prezentacije in ponovne uporabe tehnične dediščine nekdanje smodnišnice. Izdelali so tudi maketo vseh objektov in rezultate predstavili na priložnostni razstavi v Medobčinskem muzeju Kamnik.

valvasor_kamnik1

Leta 2015 je skupno sodelovanje še kulminiralo. V Kamnik je prišla nova izmena prostovoljk: treh Nemk in ene Španke. Najprej so skupaj z Goranom Završnikom in predstavnikom muzeja zbrali tipične predmete iz procesa izdelovanja črnega smodnika (gre za nekaj sto predmetov!) in jih pred uničenjem shranili predvsem v depojih Medobčinskega muzeja Kamnik. Pri odbiri in klasifikaciji so jim pomagali nekdanji delavci smodnišnice. V letu 2015 so tudi posneli 5 dokumentarnih filmov o nekdanji smodnišnici. Gre predvsem za intervjuje z nekdanjimi delavci in za posnetke celotnega industrijskega kompleksa. Prav tako so raziskali potenciale nekdanje smodniščnične upravne zgradbe Katzenberg (zgrajene leta 1860) za kulturne namene – morebitnega industrijskega muzeja in kot sedeža nevladnih organizacij – športnih in kulturnih društev. Člani KD Priden možic so tudi fizično očistili okolico zgradbe in notranje dvorišče ter ga usposobili za prireditveni prostor poletnega kulturnega festivala Kamfest. Obenem so nenehno opozarjali javnost in lokalno politiko na pogubne posledice nenačrtovanih posegov v prostor in na kulturne in turistične potenciale, ki bi jih mesto Kamnik lahko izkoristilo. 

valvasor_kamnik2

Za vse naštete dejavnosti ima največje zasluge prav KD Priden možic oziroma njegova duša in srce –  Goran Završnik. Aktivno sodelovanje uradne institucije in nevladne organizacije se je izkazalo kot izjemno posrečeno in kompatibilno.

Obenem so letos v Slovenskem muzejskem društvu podelili tudi diplomo Občini Trzin in Turističnemu društvu Kanja Trzin za doprinos k ohranjanju in promociji kulturne dediščine Trzina. Vsestranska podpora navedenih k muzejskim vsebinam, ki jih pripravlja Medobčinski muzej Kamnik, predstavlja model uspešnega sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in razumevanja med različnimi javnimi ustanovami, ki vodijo k dobrim projektom in zavidljivim rezultatom.

 

Častno Valvasorjevo priznanje so iz rok muzejske svetnice dr. Marjete Mikuž prevzeli predsednik kulturnega društva Priden možic Goran Završnik in predstavnice mednarodne prostovoljske mreže – Maria de la Aurora Palma Perdigones iz Španije ter Katharina Peters in Lilly Riedel iz Nemčije.

KULTURNEMU DRUŠTVU PRIDEN MOŽIC IN KAMNIŠKI KULTURI ČESTITAMO ZA UGLEDNO PRIZNANJE. VERJETNO JIH BO ŠE UTRDILO V PREPRIČANJU, DA DELAJO DOBRO IN PRAV!

Besedilo in fotografije: Marko Kumer, Medobčinski muzej Kamnik

Oglasno sporočilo