Obisk Vlade RS in ministrstev v občini Domžale

0
3298

Dne 11.5.2016, smo bili v občini Domžale deležni velikega in častnega obiska predstavnikov Vlade RS in ministrstev. Tako plemenit obisk vsekakor pomeni, da nam kot državi ni vseeno kaj se in se bo dogajalo z našim nadaljnjim gospodarskim razvojem in z dobrobitjo državljanov Republike Slovenije. Vsekakor je s tem zelo pomembno povezan tudi razvoj in posluh za razvoj gospodarstva v posameznih občinah, ki so temeljna in osnovna celica razvoja in ustvarjanja okolja v katerem občani in državljani RS živijo, delajo in gradijo svojo prihodnost.  Občani in državljani so motor, so srce, so energija in ljubezen ki gradi in ustvarja zase in za svojo prihodnost kar pomeni, da gradijo tudi in predvsem za svoje potomce.

Dne 11.5. sem Lidija Ambrož Marčun  podjetnica in svetnica stranke SMC v občini Domžale prejela veliko čast in sem se tako lahko udeležila obiska ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Zdravka POČIVALŠKA in državnega sekretarja ministrstva za finance gospoda Dragonje v naši izjemno uspešni in mednarodno priznani farmacevtsko tehnološki proizvodnji LEK. Delovnega sestanka so se udeležili tudi najvišji in vodilni predstavniki  Leka, Katarina Klemenc – direktorica Korporativnega komuniciranja, Matjaž Oven – direktor Biofarmacevtike, Uroš Uršič – vodja operativnega razvoja Farmacevtskih učinkovin.

lidija2

Lek na naši lokaciji obstaja in uspešno deluje že 70 let. Nahajajo se na površini 120.000 m2, zaposlujejo 900 ljudi, ki so v večini iz domačega ali bližnjega okolja. Njihova izobrazba in znanje presega vse meja, saj 45% zaposlenih dosega visokošolsko izobrazbo, 34% zaposlujejo tudi magistrov in doktorjev znanosti. Povprečna starost zaposlenega  v Leku je 36 let. Akademsko znanje pa bi si tudi zelo nujno želeli pridobiti – zaposliti, vendar v Sloveniji tako kvalitetnih in strokovno uspešnih kadrov zaenkrat še ne moremo vzgojiti.

LEK je ena najpomembnejših članic verige NOVARTIS in SANDOZ, ki proizvaja inovativne učinkovine. Opremljeni so z najsodobnejšimi biotehnološkimi laboratoriji na področju mikromolekul in so edini njihov člen, ki izvaja celoten tehnični razvoj vseh bioloških zdravil ki se začenja prav tu v Domžalah in Mengšu. Razvoj in testiranje biološkega zdravila traja 2-3 leta, potem pa od tu, iz Leka je lahko proizvodnja dodeljena tudi kakšni drugi farmacevtski proizvodnji v verigi  Novartis –Sandoz  širom celega sveta.

lidija3

Novartis je v Farmacevtske učinkovine v Leku Domžale-Mengeš do danes vložil več kot 120.000 milijonov evrov, v Biofarmacevtiko pa več kot 64 milijonov evrov. Trend rasti vlaganja se bo verjetno nadaljeval, saj trenutno intenzivno potekajo pogovori o potencialnih novih investicijah v letih 2016-2017 v vrednosti več 10 mio evrov.

Moje videnje in predlagana modra odločitev ministra gospoda Počivalška je, da bo vsekakor podprl in naredil vse kar je v njegovih močeh, za tako uspešno, inovativno in znanja polno podjetje kot je Lek in da se kadarkoli lahko neposredno zanesejo nanj in na njegovo pomoč, ki bi lahko pospešila hitrejšo rast in razvoj podjetja Lek. Minister Počivalšek je prav tako zelo poudaril, da je za nas v tem trenutku najbolj pomembno ustvarjati nova delovna mesta, katera so ključ, da mladi in visoko izobraženi  ostanejo in najdejo svojo prvo zaposlitev lahko tudi doma v svoji domovini Sloveniji.

Minister Zdravko Počivalšek, je povedal, da vsakodnevno do njega prihajajo investitorji in podjetniki, ki iščejo zemljišča za novogradnje na dobrih lokacijah v bližini avtocest in povezovalk. Teh zemljišč bi potrebovali vsaj 60 hektarjev, vendar pove, da jih je težko najti. Lidija AMBROŽ MARČUN, sem mu predlagala, da mi v občini Domžale razpolagamo s 35 hektarjev veliko nenaseljeno Obrtno industrijsko cono Želodnik, za katero so sprejeti že OPN ji in OPPN-ji. Cona je v pripravi od leta 1999 kot skupni projekt Občine Domžale in podjetja ICJ d.o.o.. Vsekakor je bil navedeni predlog ministru zelo zanimiv in si je predlog tudi zabeležil in predlaga, da s skupnimi močmi  poslovno cono Želodnik naselimo in oživimo. Naj povem, da je  iz okoljevarstvenega vidika za vse zahteve že poskrbljeno in da je cona tudi iz  komunalnega vidika  že v dokaj dobri kondiciji.

Vlada RS je svoj obisk v občini Domžale nadaljevala z obiskom Območne obrtne zbornice Domžale. Obisku se je pridružila tudi ministrica za Okolje in prostor gospa Irena MAJCEN, ki pove, da se veliko dela na področju zmanjševanja administrativnih ovir. To pomeni, da bi bilo mogoče pridobiti gradbena dovoljenja po skrajšanem postopku. Zakon o varstvu okolja predvideva, da bo moč pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po izdaji gradbenega dovoljenja, prav tako pa bo mogoče dobiti začasno gradbeno dovoljenje za dobo dveh let. Soglasja za gradbeno dovoljenje pa se bodo spremenila v menja, kar bo bistveno skrajšalo dosedanje predolge administrativne postopke. Pove tudi, da se ustvarja okolje za regulacijo poklicev, da bi se umaknila 50% davčna stopnja prispevkov na dohodek zaposlenih in potrebno je ustvariti tudi prožen trg delovne sile glede na potrebe trga.

Državni sekretar Ministrstva za finance g. Metod DRAGONJA pove, da se pripravlja tudi reforma na področju davkov, ki bi pomagala k konkurenčnosti države kot celote in do leta 2020 je cilj ustvariti stabilnost javnih financ. Potrebna je nujna razbremenitev stroškov dela za predvidoma 17% in vpeljati primerne olajšave za investicije.

Predsednik OZ Slovenije g. Branko MEH izrazi rahlo zaskrbljenost zaradi slabe udeležbe obrtnikov in podjetnikov na tako pomembnem obisku predstavnikov Vlade RS. Meni, da so se po vsej verjetnosti naveličali praznih obljub. Izrazi  zaskrbljenost, da črna ekonomija še kar deluje in da so davčne blagajne obremenile predvsem tiste, ki so že sedaj izdajali račune in plačevali davke v državni proračun. Tudi javna naročila niso korektna, saj se nemalokrat dogaja, da so na razpisih izbrani prav tisti ponudniki, ki imajo neporavnane obveznosti do države ali pa do svojih podizvajalcev in zaposlenih.

Predstavniki Vlade in ministrstev, hvala vam, veseli smo, da vidimo in slišimo, da vam ni vseeno in da lahko skupaj gradimo našo novo stabilno, zanesljivo in prijetno državo Slovenijo. Verjamemo, da z vami in predvsem z vašo pomočjo vse to tudi zmoremo.

Lidija AMBROŽ MARČUN, univ.dipl.ing.str.

 

Oglasno sporočilo