TeDni(K) Občine Kamnik (23.5.2016)

0
2882

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Potoka. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekalo je vgrajevanje betona v stene vodovodnega črpališča Šmartno. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je v grobem zaključila sanacija garaže pri Podružnični šoli Mekinje, ki je preurejena v prostor za shranjevanje z nadstreškom, namenjenim učenju na prostem. V tem tednu bodo opravljena še nekatera fina dela, odprtje pa bo predvidoma v prihodnjem tednu.

Slovesnost ob 20-letnici delovanja Osnovne šole Šmartno v TuhinjuV petek, 20. maja 2016, je potekalaslavnostna prireditev ob 20-letnici Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, katere se je poleg župana Marjana Šarca, podžupana Igorja Žavbija, poslanca Mateja Tonina, predstavnice Oddelka za družbene dejavnosti Tine Trček, svetnikov in ravnateljev preostalih kamniških osnovnih šol, udeležilo veliko število staršev in drugih obiskovalcev. Zaposleni, z ravnateljico Jožico Hribar na čelu, so pripravili prijeten in pester program, v katerem so predstavili delo in razvoj šole v zadnjih 20-tih letih.

Prva šolska stavba v kateri je danes kulturni dom je bila zgrajena leta 1891. Leta 1964 je šola v Šmartnem postala podružnična šola Osnovne šole Toma Brejca v Kamniku, 10 let kasneje pa so za potrebe šole zgradili večjo šolsko stavbo, ki je delovala v prostorih današnjega vrtca, v njej pa je potekal pouk 4 razredov. Leta 1996 je bila zgrajena nova šolska stavba, v kateri poteka pouk še danes. Na šoli se trudijo ustvarjati prijetno učno okolje in učencem podati čim več znanja – kot popotnico za njihovo nadaljnjo pot.

V tem tednu bodo podpisane pogodbe z izvajalci na področju športne in socialno-humanitarne dejavnosti v tem letu.

Oddelek za razvoj in investicije

Občino Kamnik so v četrtek, 19. maja 2016, obiskali študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, študijskega programa prostorsko planiranje, ter študentje Filozofske fakultete, Oddelka za geografijo, smer prostorsko planiranje, pod vodstvom asist. mag. Mojce Foški. Namen obiska je bil, daštudentje spoznajo, kako se določene načrtovane prostorske ureditve realizirajo v praksi in kako občinske investicije izvaja Občina Kamnik in spoznajo težave, s katerimi se pri tem srečuje.

Zbrane študente je v sejni dvorani občinske stavbe nagovoril podžupan Igor Žavbi in jim zaželel uspešno delo. Z Oddelka za razvoj in investicije je Boris Ravbar na kratko pojasnil, da je občina za vse investicije zavezana javnim naročilom, v nadaljevanju pa je Tadeja Križnar Jamnikar predstavila ustroj občinskega proračuna, vire prihodkov in predstavila glavno investicijo v preteklih letih, projekt prenove Osnovne šole Toma Brejca. Predstavnica Oddelka za urejanje prostora Urša Mihelčič Glavan je študentom opisala Občinski prostorski načrt UN K9 Šole, ki je bil podlaga za investicijo in v fizični obliki pokazala prostorski akt, saj ob današnji sodobni tehnologiji in možnostih študentje nimajo več stika s prostorskimi akti na drugačen način, kot preko spleta.

Drugo vrsto izvajanja investicij je predstavila Alenka Babnik, prav tako predstavnica Oddelka za urejanje prostora, in sicer urejanje kolesarskih poti ob Kamniški Bistrici ter težave pridobivanja zemljišč, s katerimi se občina srečuje in ki ovirajo končno izvedbo ureditev.

Razvnela se je razprava o izvajanju prostorskih ureditev v praksi, zatem pa se je obisk preselil na teren. Študentje so si ogledali Keršmančev park, ki je najpomembnejša parkovna površina v mestu Kamnik. Ob sprehodu skozi mesto in razpravi glede urejanja mestnega prostora so se odpravili do Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, kjer so si lahko ogledali realizirano občinsko investicijo. Z vzponom na Mali grad so si ogledali še strešno sliko starega mestnega jedra, ki je pomemben element prostora in zato potrebna varovanja zlasti v starih mestnih jedrih.

Sodelovanje z visokošolskimi ustanovami postaja stalna praksa v Občini Kamnik, v preteklih letih je bilo že izvedenih nekaj urbanističnih delavnic, saj sta mesto in Občina Kamnik nedvomno več kot ustrezna tema za študentsko delo.

V organizaciji Razvojnega centra Srca Slovenije, so v prihodnjih dneh načrtovana naslednja brezplačna izobraževanja

  • V sredo, 25. maja, ob 16. uri bo v Energetski pisarni JUB-a in Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani (JUB Design Studio) brezplačno predavanje o toplotni izolaciji fasade eno in večstanovanjskih objektov.  Predaval bo izkušen JUB-ov strokovnjak s področja fasadnih ometov. Po predavanju bodo vse do 19. ure možna brezplačna individualna svetovanja! 
  • V Mladinskem centru Mengeš AIA, Slovenska cesta 28, Mengeš bo v  ponedeljek, 3. junija 2016, ob 10. uri potekalo izobraževanje o socialnem podjetništvu. Obravnavano tematiko bosta predstavila Mitja Bratun iz Razvojnega centra Srce Slovenije ter Veronika Čop iz Reciklarnice Kamnik, ustanoviteljica socialnega podjetja. Socialna podjetja delujejo po načelih neprofitnosti, podjetje izpostavlja koristi obče skupnost in rešuje njihove težave. Socialno podjetništvo je tudi priložnost za zaposlitev. Ne zamudite priložnosti – informirani boste tudi o vzpodbudnih javnih razpisih ter primerih dobre prakse.
  • V Mladinskem centru Mengeš AIA, Slovenska cesta 28, Mengeš bo v ponedeljek, 6. junija 2016, ob 16. uri  potekalo izobraževanje “Socialna omrežja in oblikovanje komunikacijskih sporočil“. Spoznali boste različne možnosti za prisotnosti podjetja na internetu, predvsem na socialnih omrežjih. Vabljeni vsi, ki bi se radi seznanili s socialnimi omrežji (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) za osebno ali poslovno uporabo. Pozornost bomo namenili tudi oblikovanju komunikacijskih sporočil, obveščanju z informacijskega vidika in različnim marketinškim orodjem, kot so elektronski informatorji in promocijski materiali. Z vami bo Ana Savšek, Razvojni center Srca Slovenije d.o.o.
    Obvezne prijave na irena.tonin@razvoj si do 3. junija 2016.
Oglasno sporočilo