Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale (NOVICE 7/2016)

0
3286

Bi podprli peticijo civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do vode ter pozvali Državni zbor Republike Slovenije, da do poletja 2016 sprejme spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica do vode za vsakogar in sicer na način:
– da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar;
– da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vode, vodni tokovi) javno dobro, katero je država dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov;
– da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje ljudi, razvoj in varnost države; – da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago; – da se vodni viri ne morejo privatizirati oziroma komercializirati; – da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev s pitno vodo pred drugimi rabami vode; – da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot neprofitna javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesije.

DA! Peticijo, v kateri se zavzememo, da se v Ustavo RS nedvoumno zapiše določba, ki bo opredelila, da so vode in vodna zemljišča naravno javno dobro, na katerem ni mogoče pridobiti lastninske pravice, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da vodooskrbo prebivalstva ne morejo izvajati zasebne družbe v nobeni pravno-formalni obliki ter da storitev vodooskrbe prebivalstva ni tržna storitev in se z njo ne more ustvarjati dobička, sem že pred meseci podpisala.
Voda je vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje ljudi, razvoj, blaginjo in varnost države ter je zato zelo pomembno, kdo in na kakšen način bo upravljal z našimi naravnim bogastvom.
Žal pa smo s prodajo podjetij tujcem, velik odstotek vodnih virov, že razprodali.
Alenka Resinovič Reza , Lista Reza

Reza_2016_120px
______________________________________________________

V NSi vsekakor podpiramo prizadevanja, da se pravico do vode zaščiti na najvišji zakonodajni ravni. Menimo, da (pitna) voda ne sme biti predmet zasebnega lastninjenja, ampak se vodo kvečjemu lahko s koncesijo podeli v upravljanje – seveda pod jasno določenimi kriteriji. Končno mnenje bomo v NSi sprejeli, ko bo jasno, kakšen bo finalni predlog omenjenega zapisa, ki ga bo pripravila ustavna komisija v Državnem zboru.
Peregrin Stegnar, NSi

Peregrin Stegnar_120px

____________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja PAVLIŠIČ, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /SDS/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka OLDROYD, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Andreja ŠUŠTAR, Preserje pri Radomljah, Igriška ul. 30, 1235 Radomlje /NSi/
26. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
27. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. mag. Jana MIKLAVČIČ, Ul. Antona Skoka 8,1230 Domžale /SMC/
29. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
30. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
31. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/

Oglasno sporočilo