Valvasorjevo diplomo Slovenskega muzejskega društva za leto 2015 dobila Občina Trzin in TD Kanja

0
3592

Na mednarodni dan muzejev, to je 18. maja, je Slovensko muzejsko društvo v Pokrajinskem muzeju v Kopru že 45. podelilo najvišja stanovska odličja – imenovana po polihistorju Janezu V. Valvasorju – za razstave, publikacije, sodelovanja z društvi, ki so bila v letu 2015 višek muzealskega dela.
Tako sta bili podeljeni kar dve odličji na kamniško-trzinskem območju: diploma SMD in častno Valvasorjevo priznanje. Diplomo SMD sta dobili Občina Trzin in turistično društvo Kanja za doprinos k ohranjanju in promociji kulturne dediščine v Jefačnikovi domačiji v Trzinu, kjer je Medobčinski muzej Kamnik (Janja Železnikar in mag. Zora Torkar) pripravil stalne razstave. Častno Valvasorjevo priznanje pa je dobilo Kulturno društvo Priden možic iz Kamnika, ki je tudi v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik (Marko Kumer) pomagalo pri ohranjanju, predstavljanju in varstvu industrijske dediščine Kamnika.
V obrazložitvi je bilo zapisano:
»Občina Trzin in TD Kanja (oz. njegova predsednica Jožica Valenčak in aktivna člana in vsestranska sodelavca Medobčinskega muzeja Kamnik, gospa Zinka Kosmač in Jože Kosmač ter drugi neimenovani posamezniki in člani) sta primer zglednega medinstitucionalnega sodelovanja z javnimi zavodi Medobčinskim muzejem Kamnik, Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS, Zavodom za varstvo narave RS, OŠ Trzin in preostalimi udeleženci s področja ohranjanja, varovanja, promocije in popularizacije kulturne dediščine, ki potekajo v številnih medresorsko usklajenih in koordiniranih projektih v občini Trzin.
Kot primer takega zglednega sodelovanja so odkup, prenova in ureditev nekdanje Jefačn’kove domačije, rojstne hiše trzinskega rojaka in ljubljanskega župana Ivana Hribarja (1851-1941) ob njegovi 160-letnici rojstva in 70-letnici smrti. V gospodarskem poslopju prenovljene domačije so bili prostori namenjeni muzejski, turistični in društveni dejavnosti. Po končanih obnovitvenih delih 2013 je Medobčinski muzej Kamnik sodeloval pri pripravi muzejskih vsebin: rekonstrukciji kmečke izbe, kuhinje in ledenice ter pripravi razstave o trzinskem mesarstvu in ledeničarstvu.
V naslednjih dveh letih je sledila še stalna razstava Odsevi trzinske preteklosti o razvoju Trzina od prazgodovine do ustanovitve samostojne občine in danes.

Vsestranska podpora občine Trzin in TD Kanja po letu 2011 ter tudi drugim muzejskih vsebinam, ki jih pripravlja in izvaja medobčinski muzej Kamnik, zato pomeni model, kako uspešno in dobro sodelovanje, medsebojno spoštovanje in razumevanje med različnimi javnimi ustanovami vodijo do (za majhno občino) dorbrih projektov in zavidljivih rezultatov.«
Janja Železnikar, višja kustosinja MMK

Oglasno sporočilo