Žulj tedna Občine Kamnik (31.5.2016)

0
3284

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, ali obstaja kakšna oblika nadomestila za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v vrtec.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je, v želji iti staršem naproti, leta 2010 uvedla subvencije za tiste otroke, ki so ostali brez vrtca. Od 1. 1. 2014 teh subvencij ni več, vendar pa Občina v skladu z Zakonom o vrtcih še nadalje sofinancira varstvo pri varuhih predšolskih otrok.

Pogoj za sofinanciranje, v višini 20 odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi obiskoval vrtec, je, da je otrok na Centralnem čakalnem seznamu.

Vlogo za sofinanciranje odda varuh predšolskih otrok, to je oseba, registrirana kot varuh pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi je potrebno priložiti tudi izjavo staršev, oba obrazca pa sta dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer Vloga za sofinanciranje varuha ter Izjava staršev o vključitvi otroka k varuhu predšolskih otrok.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček, telefonska številka: 831 81 05, elektronska pošta tina.trcek@kamnik.si.

Oglasno sporočilo