Projekt Shema šolskega sadja in zelenjave v OŠ Stranje že šesto leto

0
2741

Vemo, da sta debelost in nezdravo prehranjevanje resna problema v sodobni družbi. Zaskrbljujoči so podatki, ki govorijo o porastu debelosti, diabetesa tipa 2, srčnih boleznih in drugih boleznih nepravilne prehrane.

Želimo ohraniti in krepiti zdravje naših otrok ter jih navajati na zdravo prehrano, zato izvajamo poleg rednih vzgojno-izobraževalnih vsebin in kvalitetnega jedilnika tudi projekte s področja zdrave prehrane: Shema šolskega sadja in zelenjave in Tradicionalni slovenski zajtrk ter Manj sladkorja, več zdravja. Prav tako se trudimo vnašati  lokalno pridelano hrano.

Ključni cilj ukrepa Sheme šolskega sadja je vzpodbuditi uživanje sadja in zelenjave v dnevni prehrani ter s tem dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje med otroki in mladostniki.  V Sloveniji ta ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje.

S prijavo k temu ukrepu smo na Osnovni šoli Stranje pričeli že v letu 2009/10 in bili uspešni, prav tako vsa leta do danes, torej že šest let. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nam je odobrila predvideno višino pomoči. Pomoč je povrnitev stroškov nabave določenih vrst sadja in zelenjave, in sicer za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Najvišja pomoč na učenca na šolsko leto znaša 6 EUR, za eno leto smo torej pridobili  cca 2,200 evrov.

Učencem smo sadje/zelenjavo razdeljevali vsaj 1x mesečno, v četrtkih, v času razredne ure. Te ure so v urniku določene in v času uživanja sadja/zelenjave je poleg učencev v razredu prisoten njihov razrednik, ki poskrbi za higieno učencev (umivanje rok) in sadja oziroma zelenjave (vsak učenec tudi sam umije sadež) ter kulturno uživanje sadja/zelenjave, ki ga na pladnju prinese v razred dežurni učenec. Sadje/zelenjavo smo naročali od že izbranih dobaviteljev eko sadja in zelenjave.

V šestih letih smo dosegli vse zastavljene cilje, saj smo poleg razdelitev sadja in zelenjave izvedli vse zastavljene izobraževalne in promocijske dejavnosti.

Izobraževalne aktivnosti za učence, delavce šole in starše: učenci so preučili, katere vrste sadja rastejo v naši okolici; vsa leta smo izdelovali plakate in seminarske naloge o zdravi prehrani s poudarkom na svežem sadju in zelenjavi; ob različnih priložnostih so bile organizirane praktične medgeneracijske delavnice na teme o zdravem življenju, zdravi prehrani in uživanju svežega sadja in zelenjave,  učenci so raziskovali svoje prehranske navade in jih ocenili z vprašalnikom ter analizirali; delili smo zloženke (na javni predstavitvi prehranskih projektov), ki prikazujejo različne načine pridobivanja živil; učenci so se navadili upoštevati higienske dobre navade: pred zaužitjem so si najprej umili roke, potem pa še sadje in zelenjavo; izvedeni so bili naravoslovni  in tehniški dnevi na temo zdrava prehrana;  starši, učitelji in učenci ter lokalna dobaviteljica mleka so obiskali predavanje o zdravi prehrani in projektu Shema šolskega sadja in zelenjave ter o vseh prehranskih šolskih projektih, ki smo ga letos že drugo leto izvedli z učenci 6. razredov.

Izvedene so bile tudi promocijske aktivnosti za učence, delavce šole in starše ter lokalne dobavitelje: članki na šolskih spletnih straneh na temo pomembnosti uživanja svežega sadja in zelenjave v vsakdanji prehrani; objave informacij o projektu na spletnih straneh šole, predstavitev plakatov, ki so jih učenci izdelovali preko leta na temo zdrava prehrana s poudarkom na uživanju svežega in kvalitetno pridelanega sadja in zelenjave v šolski avli, v razredih – staršem na roditeljskih sestankih, na medgeneracijskih delavnicah s prostovoljci smo pripravili sadne solate in promovirali tudi preventivo za zdrave zobe, učenci so se igrali z igralnimi kartami Sadje in zelenjava (na primer v podaljšanem bivanju), učenci 3. razredov so si ogledali  ljubljansko tržnico, s poudarkom na eko pridelovalcih;  posneli smo radijsko oddajo za šolski radio z lokalnim pridelovalcem eko sadja, naš učenec je sprogramiral računalniško igrico Poberi jabolka; načrtno smo vzgajali različno sadje oziroma zelenjavo iz semen (paradižnike, jagode, fižol, krompir, jabolka, slive in tudi avokado).  Vse objave so na šolskih spletnih straneh.

Ključni cilj ukrepa Sheme šolskega sadja in zelenjave »spodbuditi uživanje sadja in zelenjave v dnevni prehrani ter s tem dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje med otroki in mladostniki« je na podlagi naših podatkov dosežen. V kolikšni meri je bil dosežen, bi bile potrebne bolj natančne analize in predstavitev podatkov spletne ankete, ki jo vsako leto naši učenci rešujejo pred in po končanem projektu.

Za bodoče si želimo tudi več lokalnih dobaviteljev, predvsem sezonsko sadje in zelenjavo bi lahko kupovali z domačega dvorišča.

Fotografije so s predstavitve prehranskih projektov v letošnjem letu v OŠ Stranje, aprila 2016.

Za OŠ Stranje – Martina Ozimek, vodja prehranskih projektov

Govorili smo tudi o diabetesu

Govorili smo tudi o diabetesu

Nastop učencev

ogled razstave in pogovori o zdravi prehrani

Ogled razstave in pogovori o zdravi prehrani

razstava je postavljena razstavljeno mleko in vse sadje in zelenajvo smo po končanem nastopu pojedli

Razstavljeno mleko in vse sadje in zelenjavo smo po končanem nastopu pojedli

Veselje ob pripravlŽal spotoma nismo smeli poskušati odličnega sadja in  zelenjave

Žal spotoma nismo smeli poskušati odličnega sadja in  zelenjave

Oglasno sporočilo