Začetek projekta Celostna prometna strategija za Občino Kamnik

0
2733
7. junija 2016, se je s koordinacijskim sestankom predstavnikov občinske uprave in konzorcija strokovnjakov pod vodstvom podjetja LOCUS d. o. o. tudi uradno pričela priprava Celostne prometne strategije za Občino Kamnik (v nadaljevanju CPS).

V uvodnem delu sestanka je proces priprave strategije pozdravil župan Občine Kamnik Marjan Šarec skupaj z v.d. direktorice Majo Sušnik, v dveh sklopih, ki sta sledila, pa so potekale delovne razprave s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, Oddelka za urejanje prostora, Oddelka za družbene dejavnosti, Oddelka za razvoj in investicije.

Namen včerajšnjih razprav je bila medsebojna seznanitev z vsebinskimi tematikami in z organizacijsko zasnovo celotnega procesa priprave CPS – oboje z jasnim ciljem pripraviti kakovostno strategijo, ki bo naslavljala prave prometne  izzive v občini in začrtala ustrezne ukrepe, podprte tudi s strani občank in občanov. Strategija bo namreč osnova za mnoge ukrepe trajnostne mobilnosti v občini, za katere bo možno pridobiti tudi evropska sredstva. Izvajati pa jih bo mogoče le v dobrem sodelovanju z vsemi deležniki lokalne skupnosti.

Sočasno je bila v ožjem strokovnem krogu izvedena tudi delavnica na temo prepoznanih problematik s področja prometa v občini Kamnik.

Priprava CPS za Občino Kamnik se tako kot za ostalih 64 slovenskih občin sofinancira preko Ministrstva za infrastrukturo iz evropskih skladov.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo