Srečali so se nekdanji predsedniki in župani kamniške občine

0
5883

V sredo 8. junija 2016 so se na prijateljskem srečanju sešli nekdanji predsedniki občinske skupščine in župani, ki so predsedovali v kamniški občini od leta 1974 dalje, pridružili pa so jim tudi predsedniki takratnih izvršnih svetov.
Srečanja so se na pobudo Toneta Ipavca udeležili nekdanji župani, oz. predsedniki občinske skupščine Franc Svetelj (1974-79), Slavko Ribaš (1979-82), Anton Ipavic (1984-88), Maks Lavrinc (1989-94) in Tone Smolnikar (1995-2010) ter “izvršniki” Franc Jeras (1982-84), Janko Gedrih (1984-88), Marija Sitar (1990-92) in Miha Novak (1992-94), sedaj vodja kamniške upravne enote. Medse pa so povabili tudi Marijo Gorjan, dolgoletno sekretarko občinske skupščine (1974-1985) in sekretarko izvršnega sveta (1990-1994). Srečanja se ni mogel udeležiti Anton Pengov, predsednik izvršnega sveta (1979-82).
V tem obdobju so svoj prispevek kot vodilni delavci občine Kamnik dali tudi pokojni Vinko Gobec, predsednik občinske skupščine (1967-74) in mag. Ivan Justinek (1982- 84) ter Alfonz Boltar, predsednik izvršnega sveta (1974-79).
Ker je šlo za po dolgih letih za prvo prijateljsko druženje, je bil njihov pogovor namenjen predvsem izmenjavi spominov na nekdanje dni, ko so se vsak po svojih močeh in možnostih trudili v dobrobit občine Kamnik. Na svoje delovanje so še danes ponosni, saj se je kamniška občina v takratnih razmerah zelo uveljavila kot gospodarsko in industrijsko ena najbolj razvitih občin, kar se je odražalo tudi na razvoju komunalne infrastrukture (vodovod, čistilna naprava Kamnik – Domžale, obvoznica, zdravstveni dom, dom starejših občanov, gimnazija, pošta na Bakovniku, ureditev statusa Arboretuma itd). V pogovoru je bila omenjena tudi skromnost pri porabi občinskih sredstev za upravo, reprezentanco in podobno, kar je kasneje zaradi administrativnega urejanja takratne “občinarje” tudi teplo. Seveda se zaradi tega ni nihče trkal po prsih in morda ob tem kritično ocenjeval sedanjih razmer.
Po prijetnem pogovoru so si ob slovesu Pri podkvi zaželeli, da bi se vsaj ob letu osorej, če ne prej, spet srečali…

F.S.

Oglasno sporočilo