14. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2713
V četrtek, 16. junija 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 14. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil župan Toni Dragar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 13. seje z dne, 21. aprila 2016, ter naslednji dopolnjen dnevni red:
  1. Volitve in imenovanja – Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Statutarne-pravne komisije
  2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – skrajšanipostopek
  3. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora
  4. Obravnava in sprejem dopolnitve Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016
  5. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2016
  6. Vprašanja, pobude in predlogi
 .
1. Volitve in imenovanja
  • Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklep o odstopu mag. Lovra Lončarja, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale s funkcije predsednika Statutarno-pravne komisije in ga imenuje za člana Statutarno-pravne komisije.
  • Občinski svet Občine Domžale je za predsednika Statutarno-pravne komisije imenoval Mateja Oražma, Dragomelj 151, 1230 Domžale.
  • Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Statutarno-pravne komisije.
.
2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel tri amandmaje k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016.
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016.
Občinski svet Občine Domžale je potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2016 do 2019.
 .
3. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora
Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z dokončnimi poročili in sprejel Sklep dokončnih poročil Nadzornega odbora.
 .
4. Obravnava in sprejem dopolnitve Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016
Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z dopolnitvijo Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016.
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu dopolnitve Letnega programa del Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016.
5.Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2016
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2016.
.
6.Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Lidija Ambrož Marčun /SMC/, mag. Lovro Lončar /SDS/, Uroš Breznik /SD/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Damjana Korošec /LTD/, Andreja Pogačnik Jarc /LTD/, Robert Pečnik /SMC/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, Alenka Resinovič Reza /Lista Reza/ in Peregrin Stegnar /Nsi/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Vir: Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek
.
14_seja-domzale6 14_seja-domzale5 14_seja-domzale4 14_seja-domzale3 14_seja-domzale2
Oglasno sporočilo