Prva javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije za Občino Kamnik

0
2812

Včeraj, v ponedeljek, 20. junija 2016, je v Domu kulture Kamnik potekala prva javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije za Občino Kamnik. Dogodka se je udeležilo veliko število ljudi, tako stroke, predvsem prometne, ki je bila zastopana v največji meri, prisotni pa so bili tudi predstavniki krajevnih skupnosti, društev, javnih inštitucij, politike ter posamezniki.

Prva javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije za Občino Kamnik

Sodelujoče udeležence je na začetku pozdravil župan Marjan Šarec z željo po konstruktivnem sodelovanju in spomnil na številne prometne problematike mesta Kamnik ter okolice tako z vidika varnosti kot z vidika umiranja mestnega jedra.

Prisotnim je bil predstavljen predviden proces priprave Celostne prometne strategije za Občino Kamnik (v nadaljevanju CPS), ki so bo odvijal v naslednjih desetih mesecih ter možnosti sodelovanja vseh zainteresiranih občank in občanov, strokovnjakov ter predstavnikov inštitucij. Hkrati pa so izvajalci predstavili glavne cilje in namen projekta. V nadaljevanju je sledila razprava.

Proces priprave CPS je šele na začetku in že tu ima javnost takoj možnost vključitve in sodelovanja. To je sicer manj običajen pristop, kot smo ga vajeni denimo v postopkih priprave prostorskih aktov, kjer se javnost seznani z osnutkom projekta šele proti koncu procesa. V primeru CPS pa se je torej intenzivna komunikacija z javnostmi pričela že na samem začetku projekta. Poleg uvodne javne razprave je bilo že včeraj izvedenih tudi nekaj intervjujev s ključnimi deležniki, ki se bodo nadaljevali še cel teden.

O vseh predlogih in pobudah udeležencev bo v kratkem pripravljeno tudi poročilo, hkrati pa bo na voljo tudi anketa, s kateri bomo poskušali pridobiti informacije in predloge s strani čim širšega kroga ljudi. Anketo bomo v kratkem objavili na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.

Ves čas trajanja projekta bo moč vprašanja in pobude podajati preko elektronske pošte cps@kamnik.si.

Vabljeni k sodelovanju.

Oglasno sporočilo