Prvi zahtevek za izplačilo evropskih sredstev projekta Oskrba s pitno vodo na območju občine Mengeš v pripravi

0
3494

V okviru zaključenega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, v Občini Mengeš intenzivno izvajamo priprave za oddajo prvega zahtevka za izplačilo evropskih sredstev. S tema namenom je bil dne 21.6.2016 narejen terenski ogled z vodjo projekta Jernejem Pečak, predstavnikom ministrstva za okolje in prostor – sektor za kohezijo.
Po uvodni predstavitvi in pregledu projekta v prostorih občine Mengeš, smo g. Pečaka povabili na terenski ogled, kjer smo si ogledali traso novega vodovoda DN 250 mm, ki poteka od krožišča pri tovarni Lek, ob levi strani obvoznice v smeri Trzin in nato zavije na Mengeško polje proti vrtini s prečrpališčem VDG-4 (okrogla stavba) in vrtini VDG-3 (kvadratna stavba). Skupno je bilo zgrajenega 3.040 m novega cevovoda dimenzij DN 250 mm.
Računamo, da bomo prvi zahtevek za vračilo evropskih sredstev z naslova Oskrbe s pitno vodo vložili v roku 14 dni. Izplačilo sredstev v višini 892.242,21 EUR lahko pričakujemo do konca meseca avgusta 2016.

Vir: Občina Mengeš

vodooskrba_mengeš (2)

Oglasno sporočilo