Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev

0
3928

Marsikdo bi rad izvedel kaj več o skrivnostnem svetu čebel zato Čebelarska zveza Slovenije in čebelarska društva vsako leto junija organizirajo Dan odprtih vrat. Čebelarski društvi Domžale in Krtina Dob sta poleg tega, da sta odprli vrata nekaj čebelnjakov in se predstavili na občinski tržnici, dne 16.6.2016 v domžalski knjižnici organizirali okroglo mizo o čebelarjenju v osrednji Sloveniji. Okrogla miza je bila namenjena tako čebelarjem kot tudi širši javnosti.

Sodelovali so Matko Blejec, starosta med čebelarji v Mengšu in širši okolici, Anton Komat, slovenski svobodni raziskovalec, pisec, scenarist, publicist in naravovarstvenik, Mitja Nakrst, predsednik ČD Lukovica in vzrejevalec matic, mag. Saša Dragar Milanovič, glavna republiška inšpektorica za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Marjan Koderman, predsednik ČD Krtina Dob, Štefan Virjent, predsednik ČD Kamnik in Stane Rener, ČD Domžale. Okroglo mizo je vodil Andrej Jus, predsednik ČD Domžale.

Za uvod je Stane Rener na kratko opisal življenje čebel in razvoj čebelarjenja v naših krajih. Takoj zatem pa se je začela zanimiva razprava, ki se je dotikala največ varstva okolja in napak, ki jih družba dela pri tem. Čebele nam kažejo, kakšno je stanje okolja. Škodljivi učinki kemičnih sredstev se seštevajo tako pri čebeli kot pri ljudeh. Narava je celovita, zato se njene zaščite ne smemo lotevati parcialno pač pa celovito in skupaj združujoč vse strokovne discipline. Vprašanja poslušalcev so bila predvsem v zvezi z okoljem, invazivnimi rastlinami  in pozidavo kmetijske zemlje.

Čebelarska društva s svojo izobraževalno funkcijo skrbijo za to, da čebelarji pridelujejo varen in zdrav med in da uporabljajo dovoljena sredstva za zatiranje varoje. Čebelarji so opozorili, da so enaka sredstva v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami bistveno (in nelogično) predraga. Predsedniki društev so poudarili tudi povezovalno vlogo društev in opozorili na (ne)posluh občin do njihovega dela.

Udeleženci okrogle mize in poslušalci, ki so se odzvali z zelo zanimivimi in polemičnimi vprašanji, si želijo podobnih javnih diskusij in odprtih pogovorov med različnimi strokovnjaki tudi vnaprej. Diskusija se je nadaljevala ob degustaciji različnih vrst medu in svežega cvetnega prahu.

Elena Skok

Oglasno sporočilo