Vprašanji za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
4899

Na občinske svetnice in svetnike Občine Domžale smo preko el. pošte naslovili naslednji vprašanji:

V Domžalah se največ izvajajo popravila, oziroma kozmetični popravki raznih objektov. Nekateri so tega res potrebni, ni pa to nujno pri vseh. Že dolgo časa pa se v Domžalah z davkoplačevalskim denarjem ni na novo gradilo ali vsaj načrtovalo gradnje nečesa, za Domžalčane koristnejšega. Lahko bi se uredila vsaj prometna infrastruktura. Zakaj je temu tako? Ali Občinski svet nima konkretnih pobud ali le te, če že so, niso upoštevane s strani občinske uprave?

Na zaščitni mreži fasadnega odra ob KD Franca Bernika smo opazili, da gradbena dela pri obnovi fasade (ali je obnova že potrebna ali ne, ne vemo) izvaja Kuponko. Kot nam je znano, se nakupi na Kuponku “splačajo” saj ponujajo kar neverjetne popuste. Zanima nas, če je tudi v tem primeru tako, da je bil za izbor izvajalca zidarskih del odločilen prav “kuponski” popust. Nad deli pa bdi Zavod za spomeniško varstvo Kranj!? Kaj menite o obnovi omenjene fasade za cca 100.000 EUR, je bila res že v tako slabem stanju, da jo je potrebno sanirati že zdaj? Morda bi bilo v Domžalah po nujnosti ureditve in obnovitvenih del na vrhu seznama lahko kaj bolj perečega, npr. kakšen most, pločniki, vodovod… In tako bi lahko fasada Kulturnega doma in občinsko dvigalo še malo počakala.

fasada

Do zaključka redakcije nismo prejeli nobenega odgovora!

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 9 2016

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

____________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja PAVLIŠIČ, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /SDS/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka OLDROYD, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Andreja ŠUŠTAR, Preserje pri Radomljah, Igriška ul. 30, 1235 Radomlje /NSi/
26. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
27. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. mag. Jana MIKLAVČIČ, Ul. Antona Skoka 8,1230 Domžale /SMC/
29. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
30. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
31. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo